Fjellerup Strand på Djursland

Projekt: Udviklingsplan Jyllands Østkyst

Foto: Roar Paaske

Den jyske østkyst rummer et stort potentiale. Derfor er det overordnede formål med udviklingsplanen at skabe grundlag for et markant og samlet løft af turismen på tværs af Aarhusregionen, Himmerland og Kattegatkysten i Nordjylland uden at gå på kompromis med miljø, natur og lokale hensyn.

Nyt fra projektet

Stærkt rådgiverteam udvalgt

Orange Elevator, Labland og Rambøll er valgt som rådgiverteam til Udviklingsplan Jyllands Østkyst. De er i gang med at skabe den fælles vision, strategi og udviklingsprincipper. Derudover afholder de involverede destinationsselskaber og kommuner workshops for at udvikle på bl.a. vision, tværgående indsatser og politisk involvering. 

Mere om projektet

Med afsæt i den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme skal en sammentænkt strategisk og fysisk udvikling på tværs af kommuner og destinationer langs Jyllands Østkyst styrke den tværkommunale fysiske planlægning og turismefremmeindsats samt skabe en stærkere sammenhængskraft på tværs af geografien.  

De tre destinationsselskaber i projektområdet (Destination Nord, Destination Himmerland og VisitAarhus) kunne i 2022 registrere knap 9 millioner overnatninger fra Silkeborg og Aarhus i syd til Skagen i nord. Det viser, at der bestemt er interesse for Jyllands østkyst, men der er også i destinationsselskaberne og kommunerne en klar forventning om, at der er større potentiale for at skabe endnu bedre vilkår for udvikling, til gavn og glæde for både lokale og turister – uden at gå på kompromis med miljø, natur og lokale hensyn. 

Yderligere information om projektet vil løbende blive lagt ud på projektets hjemmeside. Her findes projektbeskrivelse, pressemeddelelser, præsentationer og meget andet, der informerer om projektets fremskridt. 

Læs meget mere om Udviklingsplan Jyllands Østkyst på projektets hjemmeside: www.enjoynordjylland.dk/jøp

Projektet er støttet af midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, den filantropiske forening Realdania, Dansk Kyst- og Naturturisme og de 13 kommuner i geografien, som her kaldes Jyllands Østkyst.

Destination Nord er ansvarlig for driften af projektet i et tæt samarbejde med Destination Himmerland og VisitAarhus.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse                      Realdania

Kontaktpersoner

Lone Mark Daubjerg

Udviklingschef

LDM@visitaarhus.com

Liselotte Nis-Hanssen

Relationschef

lnh@visitaarhus.com