Gå til indhold
Fjellerup Strand på Djursland

Projekt: Udviklingsplan Jyllands Østkyst

Foto: Roar Paaske

Projektets formål er at skabe grundlag for et markant og samlet løft af turismen på tværs af Aarhusregionen, Himmerland og Kattegatkysten i Nordjylland. Det sker via udviklingen af en ’Udviklingsplan Jyllands Østkyst’.

Kyststrækningen langs Øst- & Nordøstjylland og Kattegat danner en naturligt afgrænset geografi, der har flere turistmæssige fællesnævnere: Fx by-turismen omkring Aarhus & Aalborg og de børnevenlige feriesteder langs kysten på Djursland, ved Mariagerfjord og langs Kattegatkysten nord for Limfjorden. Det er derfor tid til at udvikle en fælles overligger for den strategiske udvikling af turismen i dét område.

Udviklingsplan Jyllands Østkyst vil forholde sig til den samlede geografi, men en del af planens formål er at udpege de steder, der vurderes at have størst potentiale for den langsigtede udvikling af turismen. Enten i kraft af deres eksisterende kritiske masse af turister eller i kraft af et endnu uopdyrket oplagt potentiale. 

Udviklingsplan Jyllands Østkyst vil rumme tre del-elementer:

  • Udarbejdelse af en fælles strategisk retning og udvikling af fælles udviklingsprincipper for turismeudviklingen på tværs af den samlede geografi inklusiv det sydlige Østjylland. Den fælles retning identificerer og prioriterer udvalgte temaer og indsatser på tværs af geografien.
  • Udarbejdelse af regionale udviklingsplaner for delområderne Aarhusregionen og Himmerland/Kattegatkysten. Hver af de to udviklingsplaner opstiller klare mål og pejlemærker for en sammenhængende fysisk udvikling og prioritere områder af særlig strategisk betydning.
  • I forlængelse af de to udviklingsplaner for delområderne bliver der udviklet seks strategisk-fysiske udviklingsplaner for udvalgte feriesteder/-områder i de to delområder.

Prioriteringen og udvælgelsen af hotspot-områder eller særlige turismemæssige kraftcentre kommer til at ske i tæt samarbejde med kommunerne inden for de to delområder, så udvælgelsen både er i tråd med destinationernes strategier, styrkepositioner og DNA samt afspejler de kommunale prioriteringer.

Samarbejdspartnere
Projektet er et samarbejde med Destination Nord, Destination Himmerland og Dansk Kyst- og Naturturisme

Bevillingsgiver
Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Dansk Kyst- og Naturturisme
 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse            Dansk Kyst- og Naturturisme            

Kontaktperson

Trine Graae Lundorf

Strategi- & Udviklingschef

tlu@visitaarhus.com

Direkte:+45 61 71 35 91

Share your moments with us: