Gå til indhold
Street Art i Aarhus

Projekt: Turismens Data Hub

Foto: Frame & Work

Turismens Data Hub vil forankre en fælles national dataplatform, der skal understøtte det danske turismeerhverv og destinationsselskaberne i at anvende data til strategisk udvikling af deres destination.

Projektet er et væsentligt bidrag til en mere bæredygtig udvikling i dansk turisme samt at øge dansk turismes konkurrenceevne gennem innovativ brug af data.

Den fælles dataplatform giver destinationsselskaberne og deres samarbejdspartnere adgang til en fælles dataplatform, der indeholder en række branchespecifikke produkter, der hver især indeholder en række dashboards, analyser og KPI’er. Projektet skal understøtte, at alle destinationsselskaber og nationale turismeorganisationer – og derigennem danske turismevirksomheder – kommer godt med på platformen. At arbejde databaseret på så højt teknisk niveau, som dataplatformen udbyder, stiller nemlig nye krav til destinationerne, som turismeerhvervets udviklingsorganisationer.   

Projektets hovedfokus er, at destinationerne selv skal lære at bruge platformen, hvorefter de kan onboarde og videreformidle viden om platformen til det lokale erhverv, så den enkelte virksomhed lærer at anvende både egne og eksterne data strategisk. Virksomheder og destinationer får således, uafhængigt af geografi, mulighed for at styrke deres konkurrenceevne og effekten af deres turismeinvesteringer med afsæt i platformen. Samtidig indebærer brugen af platformen nye samarbejdsformer mellem destinationsselskaberne og turismeerhvervet både lokalt, regionalt og nationalt. I det hele taget er der tale om et nyt kompetenceområde, som skal bygges op i dansk turisme.  

Det er målet, at alle destinationsselskaber i Danmark er koblet på platformen ved udgangen af 2023, hvorefter dataplatformen langsomt løftes ud til det danske turismeerhverv 

Projektet er i samarbejde med alle destinationsselskaber i Danmark, VisitDenmark, Dansk Storbyturisme og Dansk Kyst- og Naturturisme.

Tidsperiode
Projektet løber frem til 30. marts 2025.

Bevillingsgiver
Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse logo

Kontaktperson

Sine Kjær Stage

Data Analysis Manager

sst@visitaarhus.com

Direkte:+45 42 94 96 99

Share your moments with us: