MTB i Danmarks Outdoorhovedstad Silkeborg i Søhøjlandet

Projekt: Kickstart outdoor- og naturbaseret oplevelsesudvikling

Foto: Theis Kaas Pedersen

Formålet med projektet er at øge virksomhedernes omsætning i relation til det natur- og outdoorbaserede kundesegment samt styrke sammenhængen mellem destinationens oplevelsestilbud, hvor de stærke oplevelsesattraktioner får følge af kommercielle outdoor- og naturoplevelser.

Følgende indsatser bliver gennemført i projektperioden

Spor 1: Afdækning og kortlægning ...

… af virksomhedsbehov og gæstepræferencer i krisetider med udgangspunkt i kyst- og outdoorbaserede oplevelser. VisitAarhus inviterer alle relevante aktører til møde om, hvordan VisitAarhus kan kickstarte værdiskabelsen af outdoor i Aarhusregionen.

Spor 2: KICK-START-forløb

Virksomhedsforløb for forretnings- og oplevelsesudvikling målrettet overnatningssektoren og mødesektoren ift. udvikling af natur- og outdoorbaserede ferietilbud. Fokus på rådgivning og hjælp til udvikling af nye forretningsmuligheder.

Spor 3: Markedstest

Kickstart-kampagner med udgangspunkt i specifikke målgruppesegmenter. Blandt andet konceptualisering og positionering af Aarhusregionen som en MTB-destination.

Spor 4: Netværk og forankring

Indsats målrettet deltagende virksomheder og specialister i lokalsamfundet med det formål at styrke grundlaget for yderligere forretningsudvikling, innovation og indtjening udover projektperioden.

Hvad får VisitAarhus’ partnere ud af projektet?

 • Udvikling af en værktøjskasse/håndbog med gode råd til den outdoorbaserede forretningsudvikling. 
   
 • Kompetenceudvikling af aktører med fokus på outdoor- og naturbaserede oplevelser.
   
 • Virksomhedsforløb med fokus for max. 10 overnatningssteder. 
   
 • Markedstest af det, der bliver produceret i virksomhedsforløbene.
   
 • Dannelse af netværk omkring naturbaserede oplevelser.

Bevillingsgiver
Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og er en del af det nationale projekt ”Kick-Start Dansk Turisme”.
Læs mere om projektet her

Tidsperiode
Maj 2020 – September 2021

Kontaktperson

Lene Lind

Gæsteservicekoordinator & Frivilligkoordinator, Syddjurs

lel@visitaarhus.com

Direkte:+45 20 47 04 66