Projekt: Kickstart Kulturturismen i Storbyerne

Foto: Anders Trærup

Kickstart Kulturturisme i Storbyerne er Kickstart Kulturturisme 2.0, der sætter fokus på storbyernes kulturoplevelser og hjælper kulturinstitutioner med forretnings- og produktudvikling efter Covid-epidemien.

Kickstart Kulturturisme 2.0 sætter fokus på storbyernes kulturoplevelser og hjælper kulturinstitutioner med forretnings- og produktudvikling i kølvandet på Covid-19. Hovedformålet er at øge turisternes kulturforbrug i de fire store byer, så det samtidig sker på en tryg og sikker måde.

Nyt fra projektet

Nye kulturprodukter ser dagens lys

Igennem Kickstart Kulturturisme er der blevet udviklet nye kulturprodukter hos bl.a. Randers Kunstmuseum, Glasmuseet, Mønsted Kalkgruber og ARoS Aarhus Kunstmuseum.

Mere om projektet

Projektet Kickstart Kulturturisme i Storbyerne sker i forlængelse af Kickstart Kulturturismen, som blev afsluttet i september 2021 med en række resultater og produkter. Projektets aktiviteter løber i to spor.

Det første spor består af i alt tre indsatser. Første indsats er en digital værktøjskasse, hvor værktøjer, cases og metoder stilles til rådighed på et site, der er inspireret af www.tourismculturelab.com. I den anden fortsættes der med at gennemføre tematiserede live-udsendelser, hvor der vil blive sendt live fra udvalgte kulturinstitutioner. Tredje og sidste indsats vil bestå af push-kampagner i forlængelse af ovenstående. Push-kampagnerne vil bl.a. bestå af nyhedsbreve og kampagner.

Det andet spor vil have fokus på forretnings- og produktudvikling, så de gode tiltag og ideer fra Kickstart Kulturturismen besvares og videreudvikles i en post-Corona-kontekst. Konkret vil der blive arbejdet med skalering af de eksisterende Kultur-Test-Labs, være Call for nye Kultur-Test-Labs og sidst, men ikke mindst, skal alle test-labs samles med det formål at dele viden, metoder og værktøjer på tværs.

VisitAarhus vil i projektet arbejde sammen med virksomheder i Aarhusregionen, som ønsker at være en del af projektet, og bidrage til sparring og vidensdeling med det formål, at kulturinstitutioner får hjælp til at finde på nye projekter og aktiviteter, der kan lokke byens borgere og gæster til.

Kickstart Kulturturismen 2.0 – kulturturisme i storbyerne er støttet af
Sommer- og erhvervspakken 2021

Tidsperiode
1. september 2021 til 1. maj 2023.

Kontaktperson

Lone Bak Kirk

Sustainability Manager & Strategic Project Lead

lbk@visitaarhus.com