Mønsted Kalkgruber i Viborg

Projekt: Kickstart Kulturturismen

Foto: Mads Gregersen

Kulturen er nøglen til en kickstart af storbyturismen i Danmark efter Covid-19-pandemien. Projektet sætter derfor ekstra fokus på kulturoplevelser og genererer viden og nye løsninger, der skal bidrage til kulturinstitutionernes attraktivitet og overlevelse post Covid-19.

Projektet består af 3 spor

Viden og værktøjer

  • Udarbejdelse af en ny analyse, der identificerer nye kulturpræferencer og -forbrug under Covid 19-pandemien og sætter dem i relation til rejsemønstre og rejseværdier.
     
  • Gennemførelse af en række af webinarer målrettet storbyernes kulturpartnerne, der skal give relevant viden og guidelines inden for kulturturisme.
     
  • Et udvidet datasamarbejde inden for kulturturisme.

Produkt og forretningsudvikling:

  • Udvikling af nye oplevelsesformater og forretningsmodeller, der tager højde for kulturgæstens nye behov og efterspørgsel under pandemien. Helt konkret gennemføres 17 Kultur-Test-Labs på tværs af Danmarks storbydestinationer. 

Kommunikation & markedsføring

  • Synliggørelse af storbyernes kulturoplevelser gennem målrettede kulturfortællinger, der eksponeres over for potentielle kulturturister gennem sociale medier, communities og via influencers

Hvad får VisitAarhus’ partnere ud af projektet?

Alle kulturaktører har mulighed for at deltage i webinarerne, hvor analyseresultater, best cases osv. bliver delt.
VisitAarhus har 5 kulturaktører med i de afviklede kultur-test-labs, der skal køre fra januar-august 2021. De 5 aktører har på baggrund af et call ansøgt om at være med, og de leverer et stort antal timer ind til projektet. Til gengæld får de adgang til et skræddersyet forløb på tværs af de 15 aktører og et innovationsbudget på minimum 100.000 kr.

De 5 aktører fra Aarhusregionen er
Fregatten Jylland, Hjejleselskabet, Mønsted Kalkgruber, ARoS og Science Museerne.

Markedsføringsindsatsen skal desuden synliggøre og styrke alle kulturaktørerne i Aarhusregionen på det internationale marked.

Samarbejdspartnere
Projektet kører i regi af Dansk Storbyturisme med Wonderful Copenhagen som tovholder, men i nært samarbejde med både Destination Fyn og Destination Nord.

Bevillingsgiver
Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og er en del af det nationale projekt ”Kick-Start Dansk Turisme”.
Læs mere om projektet her

Tidsperiode
Maj 2020 – September 2021

Kontaktperson

Lone Bak Kirk

Sustainability Manager & Strategic Project Lead

lbk@visitaarhus.com