Mennesker på Havnefronten ved Navitas i Aarhus

Projekt: DMOcracy

Foto: Photopop

DMOcracy er et internationalt projekt, der går på tværs af 17 førende storby-destinationer bl.a. Amsterdam & Partners, VisitOslo, VisitTallinn, Athen, Wonderful Copenhagen og VisitAarhus.

Projektets primære fokus er borgerinddragelse som nøglen til fremtidens turisme ud fra det mantra, at turister ikke er et mål i sig selv. Det vigtigste er, at en storby er et godt sted at bo for de lokale borgere.

DMOcracy er en 1-årig indsats, der sikrer videndeling og samarbejdsrelationer på tværs af både Europa og Nordamerika omkring borgerinddragelse.

Projektets aktiviteter

De deltagende storbydestinationer vil i projektperioden deltage i en bred vifte af forskningsaktiviteter, casestudier, Masterclasses, bootcamps og konferencer. Aktiviteterne vil være med til at:

  • Kortlægge borgerinddragelsen i turismen med det formål at identificere eksisterende borger- og deltagelsesmodeller i turismen, udvikle en typologi for aktuelle tilgange og diskutere DMO’ers rolle og de udfordringer, de står overfor.
  • Undersøge best practice og metoder til aktivt at inddrage borgerne i turismen med det formål at udfolde meningen med borgerinddragelse i storbyerne og opnå en bedre turisme.
  • Identificere nye måder at ‘empower’ en borgerdrevet turismeudvikling med det formål at indsamle metoder til at sikre borgerne indflydelse og medskabelse
  • Opkvalificere storby-destinationerne ift. de kompetencer, der er krævet i en fremtidig turismeudvikling, hvor borgerinddragelse vægter højt

Alle aktiviteter vil resultere i en håndbog om borgerinddragelse i turismen. Forventet lancering i august 2022.

Samarbejdspartnere
Foruden de 17 førende storbydestinationer, der er projektdeltagere, er projektet udviklet af Group NAO i samarbejde med Global Destination Sustainability Movement, TCI Research og The Travel Foundation. Læs mere om projektet her.

Tidsperiode
Projektet løber fra november 2021 til august 2022

Kontaktperson

Lone Mark Daubjerg

Udviklingschef

LDM@visitaarhus.com