VisitAarhus Kunderejse

Projekt: DigitalEx

Foto: VisitAarhus

Projektet DigitalEx udspringer af et behov for at styrke destinationens digitale performance og en ambition om at bidrage til at gentænke destinationernes rolle og værktøjskasse for herigennem at bidrage proaktivt til en digital transformation af dansk turisme.

Nyt fra projektet

Ny app skaber værdi for krydstogtturister

Gennem DigitalEx er der bl.a. blevet udviklet en app til krydstogtgæster. "Cruise With Aarhus" har i 2022 rundet 2500 downloads, og der er fortsat stor efterspørgsel og interesse for produktet.

Om projektet

Dansk turisme har behov for at blive bedre rustet til at udnytte de digitale muligheder. Heri findes en af de væsentligste forandringsdrivere for den destinationsbundne innovation – for forretningsudvikling, produktudvikling, partnerskabsudvikling, salg, markedsføring og service/modtagerapparat. 

Formålet med projektet er således at indfri en række uudnyttede potentialer i forhold til at øge interaktion og engagement med gæsterne før, under og efter besøget. Konkret realiseret via bedre udnyttelse af digitale muligheder og teknologi samt ved at sikre en langt mere performanceorienteret tilgang til arbejdet med lead-generering, mersalg og genbesøg.

Projektet har 5 aktiviteter

 • Aktivitet 1 Konsolidering af VisitAarhus som digital destination.
   
 • Aktivitet 2 Nyt datadrevet og evidensbaseret koncept for måling af digital performance.
   
 • Aktivitet 3 Automatiserede gæsteflows med fokus på salg.
   
 • Aktivitet 4 Nye, mobile værktøjer til understøttelse af performance når gæsterne er på destinationen.
   
 • Aktivitet 5 LearningLAB

 

Hvad får VisitAarhus’ partnere ud af projektet?

Målet med projektet og de enkelte projektaktiviteter er således dels at konsolidere det nye destinationsselskab VisitAarhus digitalt (med udgangspunkt i indsats 1), dels at etablere ny praksis og sætte nye standarder for arbejdet med digital performance på destinationsniveau.

Bevillingsgiver
Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Tidsperiode
Maj 2019 – december 2022

Kontaktperson

Anders Søndergaard

Digital Projektleder

ans@visitaarhus.com