Gående møde langs åen i Aarhus

Projekt: Styrkelse af de danske møde- og kongresdestinationer

Foto: Photopop

Projektet fokuserer på en intensivering af vores videre arbejde med bud på internationale konferencer og kongresser. Herudover har det også et fokus på arbejdet med at værdimaksimerer på de allerede vunde konferencer og kongresser på vores destination.

Projektet arbejder målrettet og fokuseret med en genrejsning af vores budarbejde. Vi kommer til at opgraderer vores fælles kompetencer i teamet, så vi flere medarbejdere bliver i stand til at hjælpe konferenceværter til at vinde konferencer til destinationen – men også værdimaksimerer på de konferencer vi vinder til.

I projektet vil der blive brugt ressourcer på at optimerer vores budskabelon, men også vores opsøgende arbejde imod vores videns institutioner og styrkepositioner. Vi kommer i 2022 til at arbejde med opsøgende salg mod AU på baggrund af en markedsundersøgelse der er lavet udenfor sommerpakkeregi. Vi kommer også til at afdække potentialet for internationale konferencer og kongresser indenfor blandt andet Viborg animationsskole og vandklyngen i Aarhus.

I samarbejder med AU event og kommunikationsstøtte vil der blive arbejdet med værdimaksimering af konferencer og kongresser – Både i en turismeøkonomisk forstand med delegateboosting og mersalg, men også i forhold til et arbejde medværdimaksimering som en konkurrencesituation. Her udforsker vi hvilke greb vi kan lave der sikre deltagere, arrangerer og foreningen bag et større udbytte af deres konference igennem et samarbejde med os. Dette blandt andet igennem netværk, outreach mm.

Bevillingsgiver
Projektet er støttet af Erhvervs- og sommerpakken 2021

Kontaktperson

Andreas Grønnebæk Horn

Erhvervschef

agh@visitaarhus.com