Gå til indhold
Luftfoto af aarhus set fra Væksthusene

Projekt: Cities for Culture

Foto: Kasper Hornbæk

Projektet skaber internationalt konkurrencedygtige kulturdestinationer, som bidrager til den bæredygtige udvikling og har klar værdi for lokalsamfundet.

Projektet vil løfte storbydestinationernes kulturelle styrkepositioner ved at understøtte kulturelle initiativer med stort internationalt potentiale for at kunne tiltrække flere internationale gæster.  

Projektet skal styrke samarbejdet og værdiskabelsen kulturaktørerne imellem for at øge bæredygtigheden og kulturforbruget hos storbygæsten.  

I projektet har VisitAarhus særligt fokus på: 

 • Kulturcases: VisitAarhus vil i samarbejde med én større kulturcase sætte ekstra fokus på tiltrækning af udenlandske gæster, kulturen som katalysator for bæredygtig udvikling og styrkelse af det lokale samarbejde kulturaktørerne imellem. VisitAarhus vil derudover igangsætte en række innovationsforløb for 9 kulturinstitutioner. Her vil fokus være på at styrke kulturens bæredygtige udvikling. 
   
 • International markedsføring: VisitAarhus vil producere 5 film med fokus på kultur, og i forlængelse heraf igangsætte kampagner. Desuden vil VisitAarhus konceptualisering og markedsføre Østjyllands kulturhistoriske potentialer knyttet til Tolkiens universer. 
   
 • Data og analyse: Som del af projektet vil kulturinstitutionernes behov for data blive afdækket, og eksisterende aktører og data-løsninger vedr. kultur & data vil blive identificeret. Samtidig vil ovenstånede kulturcases blive understøttet med relevante data og analyser, og der vil blive gennemført en trendanalyse, der viser de aktuelle og fremtidige trends inden for kulturturisme.  
   
 • Kompetenceudvikling, netværk og videndeling: Der vil blive gennemført en årlig videnskonference med fokus på kulturturisme, lokale netværksaktiviteter, samt kompetenceudvikling for kulturinstitutioner. 

Hvad får VisitAarhus’ partnere ud af at være med i projektet?   

 • Udvalgte kulturpartnere deltager i innovationsforløb, der vil styrke deres forretning. Viden og erfaringer fra forløbene vil blive delt med alle kulturinstitutioner
   
 • Kompetenceudviklingstiltag tilbydes til alle kulturaktører 
   
 • Markedsføringsværdi for alle kulturaktører – konkrete tiltag vil have blik for at skabe værdi for hele destinationen 
   
 • Dataindsatser. Datakortlægninger vil blive delt med alle kulturaktører i destinationen 
   
 • Projektet er i samarbejde med Wonderful Copenhagen, Destination Fyn og VisitAarhus (Destination Nord er observatør)  

Bevillingsgiver
Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

Tidsperiode 
1. august 2022 til 31. juli 2025  

Kontaktperson

Lone Bak Kirk

Projektleder & bæredygtighedsansvarlig

lbk@visitaarhus.com

Direkte:+45 20 99 89 42

Share your moments with us: