Luftfoto af aarhus set fra Væksthusene

Projekt: Cities for Culture

Foto: Kasper Hornbæk

Projektet skaber internationalt konkurrencedygtige kulturdestinationer, som bidrager til den bæredygtige udvikling og har klar værdi for lokalsamfundet.

Projektet vil løfte storbydestinationernes kulturelle styrkepositioner ved at understøtte kulturelle initiativer med stort internationalt potentiale for at kunne tiltrække flere internationale gæster.  

Nyt fra projektet

Aarhus Festuge sætter fokus på bæredygtig forandring

Aarhus Festuge, der med omkring 1.000 arrangementer er en af Nordeuropas største kulturbegivenheder, har deltaget i Cities for Culture med fokus på den store Uofficielle Åbning i Tivoli Friheden.

Med afsæt i FN’s 17 verdensmål er Aarhus Festuge gået sammen med Teatret Svalegangen om at skabe et både underholdende, oplysende og involverende åbningsshow, der under overskriften ”United Change” præsenterer en nyfortolkning af bæredygtig forandring og sætter fokus på vores fælles fremtid.

Som forberedelse til den Uofficielle Åbning har Aarhus Festuge særligt arbejdet for at:

 • Bidrage til, at kulturprodukter og åbningsevent animerede til mere bæredygtig handling, samt at der i form og afvikling blev sat fokus på bæredygtighed
 • Styrke samarbejdet med relevante kulturaktører
 • Styrke fokusset på en international målgruppe

Den Uofficielle Åbning støttes af Salling Fondene, VisitAarhus og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Rebranding af GLAS

GLAS har gennem Cities for Culture fået styrket sit arbejde med bæredygtighed, konkret i forbindelse med museets relancering i foråret 2023. Museets fysiske rammer og brand er blevet gentænkt, med henblik på bl.a. at styrke det den bæredygtige udvikling, og museet har desuden produceret et nyt idékatalog, med konkrete tips til hvordan museet kan arbejde videre med bæredygtighed, tiltrækning af flere internationale gæster og samarbejde med frivillige.

Læs pressemeddelelsen her

Skandinavisk Dyrepark dropper papiret

I samarbejde med VisitAarhus har Skandinavisk Dyrepark i sæson 2023 startet deres rejse mod at blive en mere bæredygtig dyrepark.

Skandinavisk Dyrepark har nemlig droppet at printe 25.000 gæsteguides, som gæsterne ellers normalt får ved ankomst. Gæsteguiden plejede at danne rammerne for fodringstider samt rutevejledning i parken. I stedet er der nu sat flere fysiske oversigtskort op i parken, hvor gæster også nemt kan downloade kort og informationer direkte ned på deres telefon via QR-koder.

For at sikre sig at gæsteoplevelsen ikke bliver forringet, afholdte Skandinavisk Dyrepark et testbesøg den 30. april for frivillige "ReThinkers" fra VisitAarhus, hvor deltagere uforstyrret fik lov at afprøve det nye tiltag.

Mere om projektet

Projektet skal styrke samarbejdet og værdiskabelsen kulturaktørerne imellem for at øge bæredygtigheden og kulturforbruget hos storbygæsten.  

I projektet har VisitAarhus særligt fokus på: 

 • Kulturcases: VisitAarhus vil i samarbejde med én større kulturcase sætte ekstra fokus på tiltrækning af udenlandske gæster, kulturen som katalysator for bæredygtig udvikling og styrkelse af det lokale samarbejde kulturaktørerne imellem. VisitAarhus vil derudover igangsætte en række innovationsforløb for 9 kulturinstitutioner. Her vil fokus være på at styrke kulturens bæredygtige udvikling. 
   
 • International markedsføring: VisitAarhus vil producere 5 film med fokus på kultur, og i forlængelse heraf igangsætte kampagner. Desuden vil VisitAarhus konceptualisering og markedsføre Østjyllands kulturhistoriske potentialer knyttet til Tolkiens universer. 
   
 • Data og analyse: Som del af projektet vil kulturinstitutionernes behov for data blive afdækket, og eksisterende aktører og data-løsninger vedr. kultur & data vil blive identificeret. Samtidig vil ovenstånede kulturcases blive understøttet med relevante data og analyser, og der vil blive gennemført en trendanalyse, der viser de aktuelle og fremtidige trends inden for kulturturisme.  
   
 • Kompetenceudvikling, netværk og videndeling: Der vil blive gennemført en årlig videnskonference med fokus på kulturturisme, lokale netværksaktiviteter, samt kompetenceudvikling for kulturinstitutioner. 

Hvad får VisitAarhus’ partnere ud af at være med i projektet?   

 • Udvalgte kulturpartnere deltager i innovationsforløb, der vil styrke deres forretning. Viden og erfaringer fra forløbene vil blive delt med alle kulturinstitutioner
   
 • Kompetenceudviklingstiltag tilbydes til alle kulturaktører 
   
 • Markedsføringsværdi for alle kulturaktører – konkrete tiltag vil have blik for at skabe værdi for hele destinationen 
   
 • Dataindsatser. Datakortlægninger vil blive delt med alle kulturaktører i destinationen 
   
 • Projektet er i samarbejde med Wonderful Copenhagen, Destination Fyn og VisitAarhus (Destination Nord er observatør)  

Tidsperiode 
1. august 2022 til 31. juli 2025  

Bevillingsgiver
Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse logo

Kontaktperson

Lone Bak Kirk

Bæredygtighedsansvarlig

lbk@visitaarhus.com

Direkte:+45 20 99 89 42