Luftfoto af aarhus set fra Væksthusene

Projekt: Cities for Culture

Foto: Kasper Hornbæk

Projektet skaber internationalt konkurrencedygtige kulturdestinationer, som bidrager til den bæredygtige udvikling og har klar værdi for lokalsamfundet.

Nyt fra projektet

Bliv en del af projektet

I løbet af foråret 2024 får du mulighed for at komme med i et innovationsforløb med fokus på forretningsudvikling gennem bæredygtighed. Invitationen vil blive synlig her på siden.

Bæredygtighed i centrum for innovation

Tre kulturaktører er lige nu i gang med et udviklingsforløb. Hos Stenvad Mosebrug på Djursland, arbejder de med en ny kerne- og brandfortælling, hvor bæredygtighed tænkes ind. Tinghallen og Mønsted Kalkgruber ved Viborg samarbejder om et forløb, hvor de bl.a. sætter fokus på arbejdet med ESG og formidling gennem lokale guider. 

Markedsføringskampagne målrettet tyske kulturturister

I projektets markedsføringsspor producerede vi fem små videoer målrettet Kulturudforskeren, som blev brugt i en efterårskampagne i 2023. Kampagnen gav os en masse erfaringer med markedsføring til en konkret målgruppe særligt i forhold til kanalvalg og content. På baggrund af disse erfaringer videreudvikler vi konceptet til Kulturudforskeren med endnu en kampagne i efteråret 2024.

Gode erfaringer fra projektet

Fire kulturaktører har været igennem et udviklingsforløb i projektet og har dermed gjort sig en masse erfaringer, der kan komme andre kulturaktører til gavn.  

Aarhus Festuge har arbejdet med at opfordre til bæredygtig handling gennem det konkrete event ’United Change’. De har desuden udviklet et idékatalog til bæredygtige handlinger i forbindelse med afvikling af events og haft fokus på samarbejder med andre lokale aktører.  

Skandinavisk Dyrepark på Djursland arbejder med at blive en mere bæredygtig dyrepark. I projektet har de arbejdet med digital wayfinding i parken og dermed droppet print af 25.000 gæsteguides, som ellers var deres måde at lede gæster rundt i parken. For at sikre sig at gæsteoplevelsen ikke blev forringet, har Skandinavisk Dyrepark løbende testet de nye tiltag og justeret undervejs. 

Glas – Museet for Glaskunst i Ebeltoft har i projektet arbejdet med bæredygtighed som en del af deres rebranding i foråret 2023. Museets fysiske rammer og brand blev gentænkt med henblik på at styrke den bæredygtige udvikling. Museet har desuden udarbejdet et idékatalog med konkrete tips til, hvordan museet kan arbejde videre med bæredygtighed, tiltrækning af flere internationale gæster og samarbejde med frivillige. 

Energimuseet ved Bjerringbro har brugt projektforløbet til at blive klogere på deres gæster og på, hvordan museet kan forvandle formodninger om deres målgrupper til brugbare indsigter. Ved hjælp af 'pretotyping' og 'test- og læringskort' som metode, har de opnået en bedre forståelse for, hvordan de kan imødekomme gæsternes behov og optimere formidlingen af grøn omstilling og energihistorie. 

”Vi havde mange forskellige hypoteser om vores gæster, men ingen konkrete værktøjer til, hvordan vi kunne arbejde med disse. Sammen med Innovation Lab fik vi prioriteret vores indsatsområder og konkrete ’hands on’ værktøjer, hvormed vi kunne teste vores hypoteser og indsamle valide data. Vi blev overrasket over, hvor langt man kan nå med forholdsvis simple og velgennemtænkte tests.” 

- Teo Juel, direktør, Energimuseet

Mere om projektet

Projektet vil løfte storbydestinationernes kulturelle styrkepositioner ved at understøtte kulturelle initiativer med stort internationalt potentiale for at kunne tiltrække flere internationale gæster.  

Projektet skal styrke samarbejdet og værdiskabelsen imellem kulturaktørerne med henblik på at øge bæredygtigheden og kulturforbruget hos destinationens gæster.

Der er fire spor i projektet:

 • Arbejde med innovationsforløb for kulturaktører.
   
 • International markedsføring til en særlig kulturudforsker-målgruppe.
   
 • Data og analyse der har til formål at gøre data mere tilgængelig for kultur- og turismeaktører.
   
 • Kompetenceudvikling, netværk og vidensdeling for destinations kulturaktører med fokus på bæredygtighed og international kulturturisme.  
   

Hvad får VisitAarhus’ partnere ud af at være med i projektet?   

 • Udvalgte kulturpartnere deltager i innovationsforløb, der vil styrke deres forretning. Viden og erfaringer fra forløbene vil blive delt med alle kulturinstitutioner.
   
 • Kompetenceudviklingstiltag tilbydes til alle kulturaktører.
   
 • Markedsføringsværdi for alle kulturaktører – konkrete tiltag vil have blik for at skabe værdi for hele destinationen.
   
 • Dataindsatser. Datakortlægninger vil blive delt med alle kulturaktører i destinationen.

Projektet er i samarbejde med Wonderful Copenhagen, Destination Fyn og VisitAarhus (Destination Nord er observatør)  

Tidsperiode 
1. august 2022 til 31. juli 2025  

Bevillingsgiver
Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse logo

Kontaktperson

Mette Bygebjerg Petersen

Projektleder, Marketing

mp@visitaarhus.com