Skyttehusets Outdoor Camp i Søhøjlandet ved Silkeborg

Projekt: CampNOW

Foto: Skyttehusets Outdoor Camp

Projektet vil via 10 fokuserede, virksomhedsnære udviklingsforløb arbejde med, hvordan det danske campingprodukt kan blive transformeret til at være bæredygtig outdoor overnatning af høj kvalitet.

Derudover vil projektet udvikle og eksekvere en brandingindsats, der skal skabe kendskab og opmærksomhed hos prioriterede målgrupper på nærmarkederne.

CampNOW består af tre spor

Building outdoor capacity, Building sustainable camps og Building a new brand. De tre spor adresserer tre forskellige indsatsområder:

 1. Investeringer i et attraktivt turismeprodukt – via bæredygtig, langsigtet og markedsrelevant udvikling af overnatningskapaciteten herunder pladsens indretning, et differentieret udbud af overnatningstilbud, servicefaciliteter, landskab mv. i Building outdoor capacity.
   
 2. Grøn og bæredygtig turisme – via tech-transfer og tværgående samarbejde. Arbejde med at identificere og teste forskellige tech-løsninger, der kan understøtte transformationen, og som kan bidrage til, at gæsterne oplever campingpladserne som en bæredygtig overnatningsform i Building sustainable camps.
   
 3. International markedsføring – tæt kobling mellem produktudvikling og udvikling af en helt ny kernefortælling om bæredygtig outdoor camping på nærmarkederne Tyskland og Holland via Building a new brand.

Hvad får VisitAarhus’ partnere ud af projektet?

 • I sporene ”Building outdoor capacity” og ”Building sustainable camps” har Dansk Kyst- og Naturturisme, efter VisitAarhus’ screening og indstilling, valgt to pladser til det virksomhedsnære forløb. Det er Blushøj Camping Ebeltoft og Grenaa Strand Camping. Begge pladser får udarbejdet en individuel udviklingsplan i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme og et relevant rådgiverteam. Projektet arbejder i alt med 10 pladser, hvoraf de to er fra Aarhusregionen.
   
 • I sporet ”Building a new brand” får alle vores campingpartnere værdi af den målrettede markedsføringsindsats VisitDenmark gennemfører på det tyske og hollandske marked. VisitAarhus kobler sig på kampagnen.

Samarbejdspartnere

Dansk Kyst- og Naturturisme er projektejer, og projektets partnere er følgende:

VisitDenmark, Camping Outdoor Denmark, DigitalLead, Energy Cluster Denmark, Destination Nordvestkysten, Destination Sønderjylland, Destination Fyn, Destination Sydkystdanmark, VisitLolland-Falster, Destination Bornholm samt VisitAarhus.

Bevillingsgiver
Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Tidsperiode
August 2020 - juli 2022

Kontaktperson

Else Brask

Koordinator, Erhverv

elb@visitaarhus.com