Luftfoto af Aarhus set fra lystbådehavnen

Projekt: Boost af Aarhus

Foto: Roar Paaske

I forlængelse af det igangværende projekt ”Kickstart Kulturturismen” har vi modtaget midler til en indsats, der har til formål at tiltrække endnu flere nationale og internationale turister til Aarhus by med særligt fokus på kulturoplevelser.

De præcise geografiske målgrupper er valgt på baggrund af de rejsemønstre, som er opstået efter pandemien. Her er nærmarkeder med let tilgængelighed afgørende. Derudover har der tidligere være oparbejdet et kendskab til kulturoplevelserne i Aarhus på det nordtyske marked. Et kendskab, der ønskes genskabt.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har i regi af ”Kickstart Kulturturismen” allerede givet støtte til udviklingen af tre kulturturisme-film, der nu ønskes boostet via Indsats 1 for at sikre, at den når ud til både nationale og internationale gæster.

Projektets samarbejdspartnere er MeetDenmark, VisitDenmark samt en række lokale partnervirksomheder (hoteller, venues og attraktioner) i Aarhus.

Bevillingsgiver
Projektet er støttet af Aarhus Kommunes Genstartspulje

Tidsperiode
Kampagneindsatsen vil forløbe fra efteråret 2021 frem til sommeren 2022.

Kontaktperson

Johan Friis Bergholt

Marketingchef

jfb@visitaarhus.com