Dronefoto af to personer i kajakker på en sø med skov rundt om

Projekt: Bæredygtige destinationer i praksis

Foto: Helene Asp Møller

Covid-19 har rystet turisme- og oplevelsesøkonomien i Danmark og resten af verden. Pandemien giver dog anledning til, at vi i fællesskab genstarter dansk turisme på en måde, der sikrer en langsigtet konkurrencedygtighed.

Dette gør vi helt konkret ved, at de danske destinationsselskaber samarbejder om at udvikle turismen i de danske destinationer bæredygtigt.

Projektet vil sikre, at VisitAarhus som destinationsselskab får kendskab til danske og internationale best cases, der kan inspirere til fremtidens turismeudvikling. Projektet sikrer også, at VisitAarhus arbejder med konkrete, målbare bæredygtighedsindikatorer.

Hovedaktiviteter i projektet

Projektet består af 3 spor:

Spor 1: BÆREDYGTIGT UDSYN
Sporet består af tematiske masterclasses, der sætter fokus på forskellige aspekter af bæredygtighed, hvad angår destinationsudvikling. Hver masterclass inkluderer internationale best practice-eksempler og workshops, der har fokus på at levere et konkret output fra hver masterclass.​

Spor 2: BÆREDYGTIGE MÅL I ARBEJDET
Sporet består af workshops og individuelle udviklingsforløb i de deltagende destinationsselskaber med henblik på at prioritere KPI’er og indikatorer for bæredygtig turisme. Derudover bliver der udviklet metoder og datakilder til at kunne måle i praksis samt en nulpunktsanalyse for udvalgte KPI’er i de deltagende destinationsselskaber.​

Spor 3: DESTINATIONER MED MENING
Sporet indeholder udvikling af et fælles mulighedskatalog af KPI’er og indikatorer for de danske destinationsselskaber samt en prioritering af fælles mål for de danske destinationer. Danske Destinationer udvikler til sidst et manifest for destinationernes bæredygtige ansvar og potentiale for at bidrage til den nationale ambition for området.

Hvad får VisitAarhus’ partnere ud af projektet?

Projektets har fokus på at løfte destinationsledelsen i de 19 destinationsselskaber i Danmark – heriblandt VisitAarhus. Dette skal dog være til gavn for hele turismeerhvervet, borgerne og turisterne, der besøger destinationerne, idet VisitAarhus vil sørge for at videreformidle den nyeste viden, projektet bidrager med.

Samarbejdspartnere
Danske Destinationer er projektleder og hovedpartnerne er de 19 destinationsselskaber i Danmark samt Dansk Kyst og Naturturisme.

Tidsperiode
Juni 2021 til maj 2023

Bevillingsgiver 
Projektet er finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse logo

Kontaktperson

Lone Bak Kirk

Sustainability Manager & Strategic Project Lead

lbk@visitaarhus.com