Gå til indhold
Frivillige ReThinkers i Randers

Projekt: ASK ME

Foto: Per Bille

Projektet ASK ME gentænker frivillighed som middel til at skabe merværdi og øget konkurrenceevne i turismen. 

Projektets aktiviteter løber i tre spor, og vil samlet set løfte den sociale bæredygtighed ved at fokusere på aktiviteter, der styrker livskvalitet, lokal stolthed hos de mennesker, der bor i Aarhusregionen.

Projektet er en videreudvikling og udbredelse af et det aarhusianske frivilligkoncept til gavn for turismevirksomheder, gæster og borgere i Aarhusregionen. Og det er et naturligt udspring fra det frivilligkoncept, der blev skabt i forbindelse med Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017, hvor der blev oprettet et Frivilligprogram, der koordinerede og udviklede frivilligindsatsen i årene op til og under værtskabet.

Hovedaktiviteter i ASK ME 

  1. Videreudvikling af frivilligkonceptet: Her er der fokus på at identificere de nye typer af frivillighedsopgaver, covid-19 har bragt med sig, afvikle uddannelsesforløb for frivillige, styrke den internationale fortælling om frivillighed (med fokus på localhood) samt videreudvikling af Masterclasses.
  2. Udbredelse af frivilligkonceptet: Her er der fokus på at etablere to frivilligfilialer i hhv. Randers og Syddjurs Kommune, og der bliver ansat en frivilligkoordinator for hver kommune. Derudover er der fokus på at afholde informationsmøder for nye, potentielle frivillige, speedmeetings for frivillige (så de kan høre om mulige opgaver) samt opbygge af fællesskab på tværs af alle frivillige.
  3. National udbredelse: Her er der fokus på videndeling fra projektet, så andre destinationsselskaber, kommuner m.fl. kan lære af de erfaringer, der bliver gjort i Aarhusregionen, hvad angår arbejdet med frivillighed i en turismekontekst. Både løbende i form af oplæg, men også til sidst i form af en “værktøjskasse”, der samler erfaringerne fra projektet.

Hvad får VisitAarhus’ partnere ud af at være med i projektet? 

  • Viden om og konkrete redskaber til at arbejde med frivillighed i en turismekontekst
  • Mulighed for at føre flere og større events ud i livet 
  • En styrket lokalfortælling, som er med til at øge den samlede gæstetilfredshed
  • En styrket bæredygtig profil – både socialt og økonomisk

Læs mere om projektets værdiskabelse her.

Samarbejdspartnere
VisitAarhus står i spidsen for projektet i samarbejde med Randers Kommune, Syddjurs Kommune og Aarhus Kommune. 

Bevillingsgiver
Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Tidsperiode
Projektet løber fra: d. 1. august 2021 til d. 31. juli 2024 

Kontaktperson

Lise Grønbæk

Projektleder

lgr@visitaarhus.com

Direkte:+45 44 12 39 26

Share your moments with us: