Jakob Tøtrup Kjærsgaard er ny frivilligkoordinator i Randers

Randers får ny frivilligorganisation

7.12.2021
Foto: VisitAarhus

Når gæster fremover kommer til events og arrangementer i Randers vil der være en god chance for at møde en gæstfri lokal frivillig med et ”Ask Me” badge om halsen, et smil om munden og god inspiration i ærmet. En ny frivilligorganisation skal skabe endnu bedre gæsteservice i Randers.

VisitAarhus og Randers Kommune viderefører nu det succesfulde frivilligkoncept, ReThinkers, med en frivilligorganisation i Randers. Målet er at udvikle og forankre et mangfoldigt og stærkt frivillighedsengagement i Randers, som skal understøtte byens blomstrende kultur- og erhvervsliv og være til glæde og gavn for hele Randers samt byens gæster og borgere.

”Vi har rigtig gode erfaringer med de over 2200 frivillige ReThinkers, der i dag er i Aarhus, og det vil vi gerne udbrede til Randers. Frivillige kan med deres lokale viden og store engagement give den bedste service til gæsterne, og på grund af dem kan vi skabe mere attraktive oplevelser og besøgsmål. Jeg glæder mig meget til at få den nye frivilligorganisation op at køre i Randers og via den hjælpe byens kulturliv og turismeaktører med at levere endnu bedre gæsteservice,” siger Pia Lange Christensen, direktør i VisitAarhus.

Den nye frivilligorganisation får til huse i Underværket, og bag planerne står VisitAarhus og Randers Kommune. Chef for bosætning og erhverv, Alex Weinreich, ser frem til, at opbygningen af organisationen går i gang.

”Vi har i Randers så mange fine fortællinger og oplevelser og jeg er ikke i tvivl om, at blandt de bedste til at formidle det til gæsterne er frivillige, som er engagerede og brænder for historierne og begivenhederne her. Jeg er rigtig glad for, at vi i Randers nu går i gang med at skabe en ny frivilligorganisation,” siger Alex Weinreich.

Lokal frivilligkoordinator med passion for frivillighed

Til at opbygge den nye frivilligsatsning, har VisitAarhus og Randers Kommune netop ansat frivilligkoordinator Jakob Tøtrup Kjærsgaard. Han skal stå i spidsen for at skabe en bank af lokale frivillige randrusianere og bygge bro mellem de frivillige og de aktører i Randers, der har brug for frivillige hænder til events og arrangementer rundt i kommunen.

”Jeg glæder mig enormt meget til at få oparbejdet en ny frivilligorganisation i Randers, som fokuserer på det gode samarbejde mellem alle de fantastiske frivillige og aktører, der findes i byen. Randers rummer et stort potentiale i den forbindelse, og vi har alle forudsætninger for at få opbygget en ny spændende base for frivillighed i byen, som gavner alt lige fra turisme til bæredygtighed," siger Jakob Tøtrup Kjærsgaard.

Den nye frivilligkoordinator har gode forudsætninger for at skabe den ønskede brobygning mellem Randers’ kulturaktører og byens frivillige. Jakob er født i Randers og bor i dag i Vorup med sin familie. Jakob er uddannet cand.mag. i historie og kulturformidling og har en stor passion for og bred erfaring med mødet og samarbejdet med frivillige, lige fra kulturinstitutioner til museumsverdenen.

“Jeg har alle dage været af den opfattelse, at de bedste til at forstå og sælge vores dejlige by, er randrusianerne selv, og det er en klar tankegang, som jeg arbejder ud fra. Jeg vil desuden lægge meget vægt på identitet og fællesskab, hvor vi i samlet flok kan bidrage med mange forskellige kompetencer, og dermed skabe nye venskaber og samtidig møde folk på tværs af alder”, siger Jakob Tøtrup Kjærsgaard.

Jakob kan træffes på kontoret på Underværket eller på jtk@visitaarhus.com og tlf. 44 12 39 25. Han står klar til at møde alle, der kunne tænke sig at blive frivillig, som vil høre mere om planerne, eller har behov for frivilligt engagement.

Om Jakob Tøtrup Kjærsgaard

Jakob Tøtrup Kjærsgaard er født i Randers, opvokset i Asferg og har haft størstedelen af sin skolegang i Randers. Han bor i dag i Vorup med sin familie. Han er uddannet Cand.mag. i Historie og Kulturformidling ved Aalborg Universitet.

Jakob har en stor passion og meget bred erfaring med mødet og samarbejdet med de frivillige, lige fra kulturinstitutioner til museumsverdenen. Han har tidligere arbejdet ved Nordjyllands Kystmuseum, Aarhus Søfarts Museum samt været involveret i arbejdet ved Museum Østjylland og sågar arbejdet i Frankrig ved et af landgangsmuseerne i Normandiet.

Han har desuden en del erfaring fra turistbranchen, hvor han ligeledes har været ansat ved rejselskabet Cultours, bl.a. som rejseleder. Han er meget engageret i lokalområdet og elsker at benytte mange af Randers’ faciliteter og ikke mindst naturen i og omkring byen. Af den grund er han også en del af Det Kronjyske Vandrelaug, som tager på vandreture i ind- og udland. Han elsker fordybelsen og roen langs Gudenåen samt skovene ved Fladbro og Fussingø.

Om ASK ME

Etablering af frivilligorganisationen i Randers er en del af det ambitiøse projekt ”ASK ME”, der skal være med til at skabe gode, mindeværdige oplevelser for områdets turister gennem lokale frivillige samt sikre en grøn og social bæredygtig udvikling af turismen i Aarhusregionen.

ASK ME er en udvikling af det succesfulde aarhusianske frivilligkoncept, ReThinkers, som blev opbygget i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus i 2017, og i dag tæller ca. 2.200 ressourcestærke frivillige under VisitAarhus. Med ASK ME ønsker VisitAarhus at udvikle frivilligkonceptet i Aarhus og etablere lokale filialer rundt i Aarhusregionen.

ASK ME arbejder med frivillighed som middel til at opnå en styrket turisme i Danmark. Projektet er et middel til at styrke dansk turisme ved i højere grad at fokusere på aktiviteter, der bidrager til at understøtte livskvalitet og lokal stolthed hos de mennesker, der bor i Aarhusregionen.

Som en del af ASK ME har VisitAarhus indgået partnerskab med Syddjurs, Randers og Aarhus Kommuner, hvor projektet først udrulles. En række centrale turismeaktører bakker op om frivillighedsindsatsen – bl.a. Aarhus Havn, Aarhus Airport, Nationalpark Mols Bjerge og Scandic Hotels. Og når ”ASK ME” senere skal udbredes nationalt, sker det i tæt samarbejde med VisitDenmark, Danske Destinationer og Dansk Kyst- og Naturturisme.

ASK ME-projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.