Niels Højbjerg indtræder i VisitAarhus' bestyrelse

Niels Højberg træder ind i VisitAarhus’ bestyrelse

29.3.2022
Foto: Michael Munch Hansen

Fra 1. april bliver tidligere stadsdirektør i Aarhus Kommune Niels Højberg en del af VisitAarhus’ bestyrelse. Med sin lange ledelseserfaring bliver han en vigtig brik i VisitAarhus’ fortsatte arbejde for at udvikle turismen i Aarhusregionen.

Det er en af landets dygtigste og mest rutinerede topledere, der bliver en del af VisitAarhus, når Niels Højberg indtræder i bestyrelsen. I de seneste 13 år har Niels Højberg været stadsdirektør i Aarhus og dermed øverste embedsmand for kommunen. Siden 1. marts har Niels Højberg været ansat som ledelsesekspert og rådgiver ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet.

Nu kaster Niels Højberg sig også over bestyrelsesarbejdet, hvor han skal bruge nogle af sine mangeårige erfaringer på at understøtte den fortsatte udvikling af Aarhusregionen som en stærk turistdestination.

”Jeg er virkelig glad for, at Niels Højberg har sagt ja til at indtræde i bestyrelsen. Han kommer med et meget stort netværk indenfor både turismevirksomheder og kommuner, og samtidig kender han hele destinationen rigtig godt. Det er en stor gevinst for bestyrelsen i VisitAarhus,” siger bestyrelsesformand for VisitAarhus Sten Tiedemann.

En del af udviklingen

Igennem mange år har Niels Højberg haft berøring med udvikling af turismen gennem sit virke som stadsdirektør i Aarhus Kommune. Han har et indgående kendskab til VisitAarhus og var involveret i arbejdet omkring udvidelsen af destinationen, der i dag dækker otte øst- og midtjyske kommuner. Og det er helt bevidst, at det netop er på turismeområdet, at den tidligere embedsmand nu skal bruge nogle af sine kræfter.

“Jeg er meget optaget af udviklingen af hele regionen omkring Aarhus. Turismen er en meget vigtig del af samarbejdet, og jeg er virkelig glad for, gennem VisitAarhus´ bestyrelse, fortsat at få mulighed for at yde en indsats. Turismen har mange udfordringer, men der er også fine muligheder i vores område i kølvandet på corona, og når turismen er understøttet af den grønne omstilling. Jeg glæder mig til at være med til at finde gode løsninger for turismen de kommende år,” siger Niels Højberg, bestyrelsesmedlem, VisitAarhus.

Stærkt internationalt blik

Siden 2020 har VisitAarhus været fælles destinationsselskab for Aarhusregionen, der omfatter Aarhus, Syddjurs, Norddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Viborg og Skanderborg Kommuner. Siden fusionen er turistorganisationen løbende blevet udbygget og specialiseret.

Og der er behov for hele tiden at udvikle VisitAarhus og turismen i Aarhusregionen for at tiltrække både danske og internationale ferie- og erhvervsturister. Og her kommer Niels Højberg til at spille en vigtig rolle.

”Niels Højberg har en stor force indenfor internationaliseringen af vores område. Vi står overfor en stor udfordring med at vinde de internationale turister tilbage efter pandemien. Danskerne har i stor stil valgt Aarhusregionen til som feriemål, og vi er den destination, der har haft flest danske sommergæster. Men vi mangler mange internationale gæster. Og her er jeg taknemmelig over at have Niels Højberg med på holdet,” siger direktør for VisitAarhus, Pia Lange Christensen.

Niels Højberg afløser en anden stor kapacitet i bestyrelsen. Pr. 31. december udtrådte Rebecca Matthews af bestyrelsen, da hun blev direktør for ARoS.

VisitAarhus’ bestyrelse består af:

  • Sten Tiedemann, Rektor, Folkeuniversitetet
  • Astrid Gade Nielsen, Koncernkommunikationsdirektør, Danish Crown
  • Nina Smith, Professor, Aarhus Universitet
  • Lars Bernhard Jørgensen, CEO
  • Terje Vammen, Senior Director og Partner, Silverlining Research
  • Lone Mark Daubjerg, Medarbejderrepræsentant, Projektchef, VisitAarhus
  • Niels Højbjerg, Ledelsesekspert og rådgiver, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet