Frivillig ReThinker til Hobbitten på Moesgaard i Aarhus

Frivillige skaber stor værdi for turismevirksomheder

26.4.2023
Foto: Per Bille

Turismevirksomheder kan få rigtig stor værdi ud af at arbejde med frivillige. Det viser en helt ny undersøgelse foretaget af VisitAarhus’ frivilligorganisation ReThinker. Et godt eksempel er FDM Jyllandsringen, hvor de frivillige er helt afgørende for at banen kan fungere.

Flere undersøgelser viser, hvordan frivillighed i turismen skaber værdi for de frivillige og for gæsterne. Men indtil nu har der ikke været mange undersøgelser af, hvilken værdi frivillige skaber for virksomhederne. Derfor har VisitAarhus’ frivilligorganisation ReThinker kastet sig over at få kortlagt netop den værdi.

”Vi har jo godt kunnet se, at frivillige har en kæmpestor betydning for både virksomhederne og for os som turistorganisation, og nu kan vi også dokumentere det. Mit håb er at det kan få endnu flere til at få øjnene op for muligheden for at involvere lokalbefolkningen gennem frivilligt arbejde og dermed skabe lokalt engagement, stolte ambassadører og meget mere,” siger Pia Lange Christensen, direktør, VisitAarhus.

Undersøgelsen viser helt konkret, at frivillige kan være med til at skabe seks forskellige værdier. Idéudvikling, forankring, samfundsansvar, værtskab, ambassadører og hænder. Og fælles for de seks værdier er, at det er værdier, som kan være svære at skabe på anden måde. 

FDM Jyllandsringen kan ikke undvære sine frivillige
I undersøgelsen er 34 virksomheder blevet interviewet om, hvorfor de involverer frivillige og hvilken værdi, det skaber. En af de virksomheder er FDM Jyllandsringen. For banen giver det stor værdi at have frivillige med om bordet. Frivillige kan nemlig bidrage med lokal forankring, faglig ekspertise og fleksibilitet.

“Hvis ikke vi havde de frivillige, så havde vi ikke motorsporten. Vi kunne ikke gennemføre motor¬sport, hvis ikke vi havde det korps af frivillige. De er en stor nerve i hele motorsporten,” siger Mona Jakobsen, Chef, FDM Jyllandsringen.

FDM Jyllandsringen forsøger at give noget igen til lokalsamfundet. Her er de frivillige fra områdets foreninger en vigtig brik, fordi de gennem det frivillige arbejde på FDM Jyllandsringen tjener lidt penge til de lokale foreninger.

”Vi vil rigtig gerne bidrage så meget som vi kan til lokalsamfundet. Det kan for eksempel være med at bruge lokale leverandører og lokale frivillige, og på den måde give noget tilbage til det område, hvor vi driver vores virksomhed,” siger Mona Jakobsen. 

Stort potentiale for at arbejde med frivillighed
Hos mange af de virksomheder som har deltaget i undersøgelsen, er frivillige en uvurderlig ressource. Men potentialet er mange steder også endnu større. Derfor giver undersøgelsen også nogle konkrete værktøjer til virksomheder, som allerede arbejder med frivillighed, men også til de virksomheder, som gerne vil i gang. 

”For år tilbage begyndte vi i turismen at arbejde med frivillighed, fordi det skaber stor værdi. Et godt sted at bo, er et godt sted at besøge. Det kan vi vise vores gæster, hvis vi bliver endnu dygtigere til at invitere lokalbefolkningen ind. Potentialet er kæmpestort,” siger Ulla Svenningsen Lund, Frivilligchef, VisitAarhus.

Undersøgelsen er lavet som en del af projektet ”Ask Me - Skab turismeværdi med frivillige” – et projekt som er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Læs hele undersøgelsen her

Om Rethinker
- ReThinker er VisitAarhus’ frivilligorganisation med cirka 2000 frivillige, som hjælper til events og kulturbegivenheder i Aarhusregionen. 

- ReThinker har stor erfaring med og viden om frivillighed. ReThinker afholder årligt Masterclasses for at videreformidle viden om frivillighed.

- ReThinker driver projektet ”Ask Me – Skab turismeværdi med frivillige”, som er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Projektet har blandt andet resulteret i oprettelsen af to lokalafdelinger af ReThinker i Randers og Syddjurs.