Marselisborg Slot fra haven

Historien om Marselisborg Slot

Foto: Cees van Roeden

Marselisborg Slot tjener i dag som den danske regents sommer- og juleresidens i Aarhus. Bygningen stod færdig i 1902 som folkets bryllupsgave til den senere Kong Christian X og Dronning Alexandrine.

Marselisslægten – Marselisborg Slot

I 1661 måtte en gældstynget kong Frederik III overdrage en af sine kreditorer, den hollandske storkøbmand Gabriel Marselis, en mængde krongods i Jylland, herunder godset Havreballegård. 
To af hans sønner, Constantin og Vilhelm, kom til Danmark og bosatte sig i Aarhusområdet. Constantin Marselis fik senere Havreballegård ophævet til baroniet Marselisborg.

Marselisslægten var imidlertid ikke i stand til at blive på godset og i de næste 200 år var der flere forskellige ejere.

Stedets sidste private ejer, Hans Peter Ingerslev, tilbød 1896 repræsentanter for Aarhus Byråd forkøbsret på hele Marselisborg Gods med tilhørende jorde. To dage efter aftalens underskrivelse døde Ingerslev uventet. Aarhus havde nu rådighed over store jordarealer, og den pladshungrende by fik mulighed for at vokse yderligere.

Bryllupsgaven til Kong Christian

Navnet Marselisborg lever videre i det slot, som få år efter købet blev opført på godsets jorde. Slottet er en bryllupsgave til Prins Christian (senere Kong Christian d. X) og Prinsesse Alexandrine, og havde til formål at knytte kongefamilien nærmere til Jylland. Slottet stod færdigt d. 7. juni 1902. Prins Christian og hans familie benyttede slottet flittigt og med Chr. d. X’s tronbestigelse i 1912 blev Aarhus residensstad nr. 2 efter København.

Regentpars sommer- og juleresidens

Efter Dronning Alexandrines død i 1952 blev der stille på Marselisborg. Først i 1967, efter en gennemgribende restaurering, tog det nuværende regentpar Marselisborg Slot i brug igen. Marselisborg er igen blevet en vigtig del af Aarhus, og det er stadig en aarhusbegivenhed, når kongefamilien indleder deres sommerophold på slottet.

Marselisborg Slotspark

Marselisborg Slotspark har en fin samling af skulpturer samt rosenhave med pergola og spændende anlagt urtehave. Haven er åben for publikum, når den kongelige familie ikke er på slottet.