Aarhus Å da byen hed Aros

Aarhus Å

Det, der i dag er Vadestedet med cafémiljø og udendørsliv i sommerhalvåret, var også et sted med liv og mennesker, da byen blev grundlagt, og den første åhavn lå her.

Vikingernes handelsskibe sejlede helt op til Immervad, og også skibe i senere tider brugte åhavnen. Med tiden blev skibene for store, og åen kom ”bare” til at ligge hen. I trediverne var Aarhus langsomt vokset til en større by, hvilket man tydeligt kunne lugte, når man gik langs åen; affald og spildevand blev nemlig ledt direkte ud i åen.

Tilmed var bilismen ved at tage form, så man besluttede at dække åen til med en bred gade eller boulevard. Åboulevarden kom den til at hedde, og trafikken kunne nu ledes denne vej gennem centrum til den nye store havn. 

Aarhus Å skulle heldigvis nyde godt af endnu en udvikling i byen. I begyndelsen af 1990’erne begyndte man at diskutere fordelene ved at have et bilfrit centrum, og i den forbindelse ville det være oplagt at genåbne Aarhus Å.

Aarhus Å's genåbning har skabt et levende og hyggeligt café- og shoppingmiljø, der hvor byens første indbyggere også mødtes for at handle. 

Del denne side

Åboulevarden i dag

Åboulevarden i dag