Installationskunst på ARoS

På niveau 0 finder du et "gallery in progress", der er reserveret til international lys-, video- og installationskunst. ARoS Aarhus Kunstmuseum udskifter løbende rummenes installationer og udstillinger.

Too Late af Elmgren & Dragset

Værket har form som natklub for homoseksuelle morgenen efter en festlig aften. Diskokuglen snurrer, og musikken i baggrunden kører på repeat. Ved ankomsten sår musikken tvivl om, hvorvidt man er kommet for sent til et møde med sit hjertes udkårne, eller om sangstemmen, som hånligt gentager sætningen ”too late”, gør os opmærksomme på, at vi er kommet for sent til festen.

Five Angels for the Millennium af Bill Viola

I denne store videoinstallation bliver du omgivet og opslugt af et ulmende, dunkelt hav. Værket består af fem store projektioner. Med forskellige intervaller intensiveres bevægelserne i vandet, og lydniveauet stiger kraftigt i takt med, at en mandsperson bryder igennem hav- og billedfladen og forsvinder.

Videoerne har forskellige vinkler – under havoverfladen, oppefra, vendt på hovedet – og enkelte er afspillet baglæns, så mandspersonen langsomt suges op af havet. De fem videoer afspilles alle i ultra slowmotion, og det forstærker spændingen og nysgerrigheden.

Milkrun III af James Turrell

En af de markante kunstnere, der siden 1960’erne har arbejdet med et rumligt, åbent udtryk, er den amerikanske lyskunstner James Turrell (f. 1943). Lysværket Milkrun III udgøres af et kunstigt lys. For enden af en korridor møder betragteren et rødt ulmende lysfelt. Den røde farve brydes af et blåt og gult lys, der skærer sig som sprækker ind i fladen og dermed skaber en tredimensionalitet i det opale, diffuse lys.

Det lysende farvefelt skaber ikke en spektakulær effekt, snarere en eftertænksom og nedtonet dramatik. Mødet med værket er en renselsesproces, hvor man ikke tænker i billeder eller ord, men blot sanser.

Unk af Tony Oursler

En solid glastank på 2 x 2 x 2 meter fyldt med vand danner ramme om et stort hoved, udført i glasfiber, hvorpå et ansigt projiceres. Det mørke rum, der omgiver tanken, skaber en grundlæggende foruroligende stemning. Værket er således en videreudvikling af Tony Ourslers (f. 1957) tidligere produktioner, hvor han vækker dukker til live med det levende billede.

Hans værk balancerer mellem det dæmoniske og det uskyldige og rummer et overrumplende element, hvor betragteren udfordres af værkets uventede og chokerende effekter. Tony Oursler trækker ofte på litterære kilder og danner afbrudte fortælleforløb, der bl.a. tematiserer det velkendte – dukken, den menneskelige figur – som udfordres af det uhyggelige og uventede.

Daggrys-timer i naboens hus af Pipilotti Rist

Daggrystimer i naboens hus er en videoinstallation, der iscenesætter et af dagliglivets banale, men magiske begivenheder: daggryet. Pipilotti Rist har etableret en opholdsstue (naboens) med møbler, tapet, reoler og et vindue med potteplanter. Døgnets 24 timer reduceres til 8 minutter hvor dagligstuen oplyses fra altanen. Om aftenen tændes fjernsynet med videobilleder optaget af Pipilotti Rist selv. Videobilleder, lyd og lys skaber dermed forskellige atmosfærer, hvor menneskets bevidsthed balancerer på kanten mellem en drømme- og vågen tilstand.

Omgivelser af Olafur Eliasson

Værket fremstår ved første øjekast som et tomt, hvidt rum, der, når man passerer dørtrinnet til rummet, vender op og ned på vores forventninger om mørke i de lange korridorer. Dét, der ved første øjekast synes at være en typisk white cube, viser sig dog i bogstavelig forstand at bevæge sig ud over og bag om det modernistiske hvidhedsideal. Eliasson har bygget et ekstra sæt vægge op i galleriet, placeret 60-100cm fra de bærende vægge, hvorved det hvide rum formindskes. Kighuller og døråbninger leder opmærksomheden væk fra det tomme rum, ud mod andre værkoplevelser, placeret i de nyopståede mellemrum. Spejle installeret i gulv, loft samt sider multiplicerer på kalejdoskopisk vis beskueren og dennes bevægelser i de uendelige rum.

TomNa H-Iu af Mariko Mori

Værket forener spiritualitet med cyber-teknologi på fornem og vedkommende vis. Tom Na H-Iu var de gamle kelteres navn for det sted, hvor menneskets sjæle tog ophold, inden de blev genfødt. For kelterne tog Tom Na H-Iu form som en høj stele, som var noget af det allerhelligste, og som kelterne valfartede til som kultsted. Mariko Mori har genskabt denne stele i matteret glas. Ved hjælp af computerteknologi bliver værket et konkret mødested for liv og død, jord og himmel.

Glasskulpturen indeholder en computerkontrolleret LED-lyskilde, og denne skifter farve, hver gang en stjerne dør, og når himmellegemerne ved navn neutrioer, der er elementærpartikler skabt af en fusion mellem sol og stjerne, bevæger sig i verdensrummet. Via internettet er værket forbundet med en supercomputer på Super Kamiokande observatoriet på Tokyo Universitet. Denne computer opsporer neutrinoerne, og disses bevægelser oversættes som skiftende farver. Når en stjerne dør sker en farveeksplosion i skulpturen. Værket interager således kontinuerligt med universet på den mest poetiske måde.

GRATIS ADGANG FOR UNGE UNDER 18 ÅR

Åbningstider / Tidspunkter

02/01/2019 - 31/12/2019 Onsdag 10:00 - 21:00
02/01/2019 - 31/12/2019 Tirsdag - Fredag 10:00 - 21:00
22/06/2019 - 29/12/2019 Lørdag, Søndag 10:00 - 17:00

Pris

Børn

Gratis

Voksne

135.00 DKK

Studerende og unge under 31 år

105.00 DKK

Del denne side

Opdateret af:

VisitAarhus info@visitaarhus.com
 

Kontakt

Adresse

ARoS Aarhus Kunstmuseum
Aros Allé 2
8000 Aarhus C

Telefon

+45 87306600

Fakta

  • Rabatter

    • AarhusCARD (Gratis entré)

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 10.199548
Latitude : 56.153919