VisitAarhus

Tips til opgavebeskrivelse

Denne liste kan være en hjælp til at få beskrevet det, der er vigtigt for opgaven

 • Navn på event, arrangement,
 • Kontaktperson - E-mail/mobil
 • Opgave(r)/funktion(er) - opgavebeskrivelse – hvad går opgaven ud på? Hvorfor skal du have hjælp?
 • Antal ReThinkere/frivilligetommelfingerregel er 4 timers vagter
 • Hvornår, tidsplanangiv dit bedste bud op datoer, tidsrum og antal på vagt
 • De frivilliges kontaktperson (E-mail/mobil) -hvis det er en anden end ovenfor
 • Mødested? Hvor skal de frivillige møde?- evt. flere lokationer – husk der skal altid være en person til at tage imod de frivillige og sætte dem i gang med opgaverne. Der er ofte brug for garderobe og et pauseområde
 • Kompetencerhvad skal den frivillige kunne? Ex. kørekort, praktisk, IT, kreativ, værtsopgaver, organisatoriske evner etc.
 • Opgaver, mål og ansvar
 • Sprogkundskaber - dansk, engelsk eller andre sprogkundskaber – skriv gerne hvis internationale frivillige er velkomne
 • Særlig information til frivilligkoordinator/samarbejdspartner 
 • Praktisk information - forplejning, pauser, pauserum, briefe og oplæring, garderobe forhold, navneskilte osv.
 • Tøj - er der særlig beklædning – til låns eller ejendom
 • Andet - krav om børneattest, førstehjælps-kursus eller andet?

 

Hvis det skønnes nødvendigt at øge synligheden for opgaven kan arrangøren og VisitAarhus ReThinkers indgå i en løbende dialog.