Terms for Aarhus Mediacenter

Dansk

Vilkår for brug på billeder.visitaarhus.dk

Anvendelse af materiale fra billeder.visitaarhus.com på følgende vilkår:

Hermed overdrages vederlagsfrit en ikke eksklusiv brugsret til materialet.

Billederne må alene anvendes i forbindelse med markedsføring af Aarhus som besøgsmål, herunder markedsføring i alle skrevne medier, såvel danske som udenlandske (f.eks. reklamer, brochurer, blade, aviser), i alle elektroniske og digitale medier og på Internettet.

Brugsretten til billedmaterialet fra billeder.visitaarhus.dk/billeder.visitaarhus.com må ikke videreoverdrages til tredjemand.

English

Terms of ursage on images.visitaarhus.com

Conditions for use of material from images.visitaarhus.com

We hereby grant a gratuitous non-exclusive right of use for the material.

The material may only be used in connection with the promotion of Aarhus as a visit destination, including promotion in all written media, Danish as well as foreign (e.g. advertisements, brochures, magazines, newspapers), in all electronic and digital media and on the Internet.

The right of use for the material of images.visitaarhus.com may not be transferred to a third party.

Deutsch

Nutzungsbedingungen für Material von images.visitaarhus.com

Hiermit erteilen wir ein kostenloses, nicht-exklusives Nutzungsrecht für das Material.

Das Material darf nur in Verbindung mit der Vermarktung von Aarhus als Reiseziel genutzt werden, inkl. der Vermarktung in allen schriftlichen Medien in Dänemark wie im Ausland (z.B. Werbematerial, Prospekte, Magazine, Zeitungen), in allen elektronischen und digitalen Medien und im Internet.

Das Nutzungsrecht für das Material von images.visitaarhus.com darf nicht an Dritte übertragen werden.

Del denne side