©  Foto:

Besøgscenter ved Kalø Hovedgård

Den gamle lade ved Kalø Hovedgård rummer et besøgscenter der formidler nogle af områdets natur- og kulturoplevelser. Der er lagt særlig vægt på temaerne oldtid, Kaløs historie og jagten ved Kalø.

Temaerne er hver især beskrevet med flotte fotos og nedslag i forskellige emner. Mens familiens voksne orienterer sig i tekst og billeder, kan de yngre medlemmer af familien sidde ved bålstedet og få historien om fangen på Kalø Slot, eller gå på jagt efter dyr i laden.

Kalø Gods blev opført omkring 1700-tallet som ladegård under Kalø Slot (Kalø Slotsruin). Det er en meget smuk og velholdt trelænget bindingsværkbygning. Bagved ligger et smukt og enestående jagtslot bygget i 1899 af en tysk adelsfamilie - von Jenisch, der dengang ejede Kalø Gods.

Siden 1945 er den danske stat ejer af Kalø Gods, som i dag er rammen om Danmarks Miljøundersøgelsesforskning. Man kan spadsere i de omkringliggende skove. Transport: bus nr. 123. Godset administreres af Skov- og Naturstyrelsen, Fussingø Skovdistrikt, der ligeledes driver det tilhørende land- og skovbrug.