Værtskab for verdensgæster folder

Værtskab for verdensgæster

Gratis folder - fokus på internationale gæster
ErhvervsturismeAkademiet har udgivet en folder, der sætter fokus på forståelse af de kulturelle forskelle og forventninger som det stigende antal turister der besøger Danmark og dit lokalområde har. Folderen er skabt på baggrund af fakta og turismeerfaring, og kan være en hjælpende hånd for dig i forhold til bedre at kunne forstå de kulturelle forskelle, som dine gæster har.

Indholdet af folderen
I folderen kan du blandt andet se korte beskrivelser af nogle karakteristika hos 10 nationaliteter, som er dem, der mest besøger vores region.  Til hver nationalitet finder du desuden en miniparlør med praktiske vendinger, nyttig viden og forslag til hvilken type aktiviteter de besøgende kan have en præference for. Folderen skal ikke anses som værende et udtømmende leksikon, og skal heller ikke opfattes som en generalisering af de nævnte nationaliteter. Den er nærmere tænkt som en hjælp i dagligdagen, når du modtager internationale gæster.

ErhvervsturismeAkademiet
ErhvervsturismeAkademiet er en af indsatserne i VisitAarhus´og VisitHernings arbejde med at øge væksten i erhvervsturismen i Region Midtjylland. Vores målsætning er at tilbyde relevante udviklingsforløb og workshops og dermed støtte op om tilførsel af nye kompetencer. Det er væsentligt for alle aktører at skabe klarere kommunikation, målrettet markedsføring og øget salg og vi håber at denne håndbog kan være et godt skridt og medvirken på vej mod målet.

Del denne side

Download Værtskab for verdensgæster folderen her
Hvem henvender folderen sig til?

Folderen er udarbejdet som værktøj og inspiration og er specifikt målrettet til turismevirksomheder, som tiltrækker nationale og internationale gæster.

Hvilke nationaliteter er med i folderen?

England, Sverige, Norge, Tyskland, USA, Spanien, Italien, Holland, Frankrig samt Kina.