Godt at vide om at arbejde som frivillig i Aarhus

ReThinker - Godt at Vide

Godt at vide inden du bliver frivillig ReThinker i VisitAarhus
  

  

Det skal du vide omkring forsikring

Først og fremmest skal du passe på dig selv, når du er frivillig, men generelt kan man sige, at det er en god idé, at du tegner en fritids- og ulykkesforsikring, når du udfører frivilligt arbejde.

VisitAarhus har tegnet en forsikring, men vi kan desværre ikke garantere, at du er dækket, da der altid vil blive foretaget en konkret vurdering, og VisitAarhus må ikke selv foretage vurderingen.
Skulle der ske dig noget, mens du er frivillig, så er det nemlig op til arbejdsskadestyrelsen at vurdere, hvorvidt du er dækket af VisitAarhus 's forsikringer.

Det kan også være, at vi blot har formidlet kontakten til det projekt og/eller arrangement, hvor du er frivillig, og her skal du være opmærksom på, at det er den ansvarlige projektejer og ikke VisitAarhus, som har ansvaret for at have tegnet en forsikring. I disse tilfælde er vi således alene formidler af projektejers forespørgsel om udførelse af de nævnte frivilligopgaver.

Det betyder, at det er projektejer, der har ansvaret og instruktionsbeføjelsen i forhold til dig og de opgaver, som du måtte udføre som frivillig på dette projekt.

Skulle der ske skade på nogle af dine ting, er det i udgangspunktet din egen forsikring, som skal dække. 
Vi anbefaler derfor, at du tjekker med din private forsikring, hvordan du er forsikringsdækket, hvis du kommer til skade som frivillig, eller hvis du forvolder skade på andre eller deres ting.

 


Gå til top

 

  

Persondata

Persondata- og cookiepolitik

Senest opdateret: 17-01-2018

Personoplysninger

I forbindelse med din tilmelding som Rethinker i Fonden VisitAarhus´ (”VisitAarhus”) frivilligprogram og/eller ved opdatering af din profil, får du mulighed for at give en række oplysninger til VisitAarhus. De omhandlede oplysninger kan alt efter din indtastning omfatte følgende:

- Fødselsdag 
- Navn
- Adresse
- Nationalitet
- Telefonnummer
- E-mail
- Køn
- Tøjstørrelse

Undtagelsesvis vil VisitAarhus behandle mere følsomme personoplysninger om dig. Dette vil kun ske, såfremt du selv finder anledning til at indtaste sådanne oplysninger i kommentarfeltet til din profil, og VisitAarhus vil således ikke anmode dig om at indtaste andet end oplysningerne oplistet ovenfor.

Din indtastning vil derfor kunne medføre, at VisitAarhus behandler følgende typer af oplysninger, hvis du indtaster sådanne:

 • Racemæssig eller etnisk baggrund
 • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmæssige forhold
 • Helbredsmæssige oplysninger

Dine oplysninger er beskyttet af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder gældende persondataretslige bestemmelser. 

2. Dataansvarlige og databehandlere

Dataansvarlig er Fonden VisitAarhus, Hack Kampmanns Plads 2, 3, 8, 8000 Aarhus C, CVR-nr. 17579339. Som dataansvarlig har VisitAarhus ansvaret for at indsamle, opbevare og behandle oplysningerne om dig i overensstemmelse med gældende lovgivning.

VisitAarhus' databehandlere foretager behandling af personoplysninger, som var det VisitAarhus selv, der forestod behandlingen i henhold til databehandleraftalen, som er indgået med databehandleren. VisitAarhus´ databehandlere har ligeledes i henhold til databehandleraftalen tavshedspligt.

Følgende databehandlere behandler data på vegne af VisitAarhus:

Novicell, Søren Nymarks Vej 6, 8270 Højbjerg, Danmark, CVR-nr. 20297743
Mailchimp, The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA (gælder kun almindelige ikke-følsomme personoplysninger)
 

3. Formål med indsamlingen

Der indsamles oplysninger til følgende formål:

 • planlægning og koordinering af aktiviteter og opgaver for frivillige i forbindelse med VisitAarhus´ egne projekter
 • formidling af frivillige til VisitAarhus støttede projekter med henblik på de frivilliges udførelse af frivilligopgaver for disse projekter og herunder i begrænset omfang fremsendelse af kontaktoplysninger i form af navn, e-mail og telefonnummer til eksterne projektejere
 • VisitAarhus' interne monitorering af effekterne, herunder med henblik på offentliggørelse af sådanne oplysninger i anonymiseret form på VisitAarhus' hjemmeside og sociale medier samt til brug for anonymiseret afrapportering til VisitAarhus´ interessenter
 • udsendelse af nyhedsbreve og mails om opgavetilbud
 • og opfyldelse af lovkrav

VisitAarhus behandler alene persondata, der er nødvendige og relevante i forhold til de ovenfor definerede formål, ligesom det løbende kontrolleres, at de behandlede persondata ikke er urigtige eller vildledende.

Persondata slettes af VisitAarhus, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, der udgjorde grundlaget for indsamlingen.

4. Cookies
4.1. Hvad er en cookie?

Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten.

En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser.

Cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Denne hjemmeside anvender cookies, men du får information om, at vi sætter cookies, inden de sættes.

4.2. Cookies til udsendelse af nyhedsbreve

Vi anvender cookies til integration af siden med mailprogrammet MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve.

4.3. Afvis eller slet cookies

Du kan altid afvise eller slette cookies på din computer via indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du bruger. Du skal dog være opmærksom på, at hjemmesiden ikke kan huske de valg, du foretager, hvis du afviser cookies.

5. Rettigheder for dig som registreret

Persondataloven giver dig som registreret følgende rettigheder:

 • Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk databehandling (§§ 28 og 29), som opfyldt ved nærværende
 • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk (§ 31)
 • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§ 35)
 • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (§ 37)

Du kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk, herunder ved direkte henvendelse til Datatilsynet.

Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til:

Datatilsynet, 
Borgergade 28, 5
1300 København K 

Tlf.: +45 33 19 32 00
Fax: +45 33 19 32 18

Mail: dt@datatilsynet.dk

6. Kontaktpersoner hos Fonden VisitAarhus

Administrationschef Henrik Christoffersen

   


Gå til top

 

Er du på efterløn eller dagpenge?

 

Er du netop fratrådt arbejdsmarkedet og er gået på efterløn, så anbefaler vi altid, at du først taler med din A-kasse, før du går i gang med det frivillige arbejde eller aktivitet, og inden der aftales ændringer i arbejdet/aktiviteten med Fonden. Det samme gælder, hvis du er arbejdsløs og på dagpenge.

Du bør så vidt muligt få en skriftlig godkendelse fra A-kassen.

Vi anbefaler:

Følgende er hentet fra siden: www.frivillighed.dk og på den baggrund, har vi lavet nedenstående oversigt, som måske kan rådgive dig.

Det kan også være relevant at oplyse at Fonden Visit Aarhus er en selvstændig juridisk enhed i form af en erhvervsdrivende fond (og altså ikke lig Aarhus Kommune eller en privat virksomhed).

Fondens formål er aktivt at medvirke til fremme af turismen i Aarhus og Aarhusregionen og at gennemføre den overordnede koordinering af markedsføringen og produktudviklingen for dette område. Fonden skal markedsføre Aarhus og Aarhusregionen såvel nationalt som internationalt og skal med henblik herpå i videst muligt omfang inddrage lokale virksomheder, institutioner og andre med tilknytning til og interesse i turismen.

Du kan evt. give a-kassen vores cvr-nr. 17579339 og dermed slå Fonden op i cvr-registret, hvor dette fremgår.

Oversigt:

 • Dagpenge og efterløn
  • Bør altid tale med A-kasse, før vedkommende går i gang med det frivillige arbejde eller aktivitet, og inden der aftales ændringer i arbejdet/aktiviteten med Fonden. Vedkommende bør så vidt muligt få en skriftlig godkendelse fra A-kassen.
 • Kontanthjælp
  • Som udgangspunkt ingen begrænsninger i forhold til udførelse af frivilligt arbejde.
  • Bør dog altid tale med sagsbehandler, før vedkommende går i gang med det frivillige arbejde eller aktivitet, og inden der aftales ændringer i arbejdet/aktiviteten med Fonden. Vedkommende bør så vidt muligt få en skriftlig godkendelse fra sagsbehandleren.
 • Sygedagpenge
  • Som udgangspunkt ingen begrænsninger i forhold til udførelse af frivilligt arbejde.
  • Bør dog altid tale med sagsbehandler, før vedkommende går i gang med det frivillige arbejde eller aktivitet, og inden der aftales ændringer i arbejdet/aktiviteten med Fonden. Vedkommende bør så vidt muligt få en skriftlig godkendelse fra sagsbehandleren.
 • ·        Førtidspension
  • Som udgangspunkt ingen begrænsninger i forhold til udførelse af frivilligt arbejde.
  • Kan dog i et vist omfang indgå i kommunens løbende vurdering af, om vedkommende har forbedret sin erhvervsevne, og hvis vedkommende er i tvivl, kan det derfor være en god ide at den frivillige kontakter kommunen, før vedkommende går i gang med det frivillige arbejde eller aktivitet, og inden der aftales ændringer i arbejdet/aktiviteten med Fonden.
 • ·        Folkepension
  • Ingen begrænsninger i forhold til udførelse af frivilligt arbejde.
 • Fleksjob
  • Bør altid tale med sagsbehandler, før vedkommende går i gang med det frivillige arbejde eller aktivitet, og inden der aftales ændringer i arbejdet/aktiviteten med Fonden. Vedkommende bør få en skriftlig godkendelse fra sagsbehandleren.
 • Ressourceforløb
  • Som udgangspunkt ingen begrænsninger i forhold til udførelse af frivilligt arbejde.
  • Kan dog i et vist omfang indgå i kommunens løbende vurdering af, om vedkommende har forbedret sin erhvervsevne, og hvis vedkommende er i tvivl, kan det derfor være en god ide at den frivillige kontakter kommunen, før vedkommende går i gang med det frivillige arbejde eller aktivitet, og inden der aftales ændringer i arbejdet/aktiviteten med Fonden.

Kilder:

www.frivillighed.dk/guides/regler-for-frivillige-paa-offentlige-ydelser, Lov om arbejdsløshedsforsikring og Bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.

 


Gå til top

 

Del denne side

Har du brug for frivillige?

Har du brug for frivillige ReThinkers, er du altid velkommen til at rette henvendelser til os på rethinkers@..., hvis du overvejer at knytte frivillige til dit arrangement eller ønsker at få spredt budskabet til potentielt flere frivillige.

Læs mere