ErhvervsturismeAkademiet

Om os

ErhvervsturismeAkademiet var en del af Midtjysk Turismes Socialfondsprojekt "Det professionelle turisterhverv", og VisitAarhus og VisitHerning var ansvarlige for projektets gennemførelse. Projektet udløb ved udgangen af 2014, med kursus- og uddannelsesudbud i 2013 og 1. halvår af 2014.

ErhvervsturismeAkademiet var en af indsatserne i arbejdet med at øge væksten i erhvervsturismen i Region Midtjylland. Missionen var at medvirke til et kompetenceløft blandt erhvervsturismeaktører.

I løbet af projektet blev der afholdt konkrete kursusforløb i fx afsætning og salg, service og kommunikation via sociale medier, mens der også var fokus på vidensdeling og netværksopbygning, bl.a. gennem afholdelse af en række seminarer og workshops.

Personerne bag ErhvervsturismeAkademiet
ErhvervsturismeAkademiet har været drevet af projektleder Britt Hoffmann og projektassistent Lars Rungø.

Projektleder Britt Hoffmann
Før Britt startede som projektleder af ErhvervsturismeAkademiet, havde hun 20 års erfaring fra hovedsagligt konference- og hotelbranchen. Her arbejdede hun dels med forskellige fagområder i branchen og dels som medarbejderleder, hvor nogle af de største fokuspunkter har været udvikling af medarbejdere og samspil i organisationen kombineret med salg, gæstetilfredshed og indtjening som omdrejningspunkter.

I projektet ErhvervsturismeAkademiet, hvor missionen har været at medvirke til opkvalificering og kompetenceudvikling af aktører inden for erhvervsturismen i Region Midtjylland, har Britt haft fokus på at møde personer og virksomheder, der hvor de var. I dialog fandt man sammen frem til relevante behov for efteruddannelse, der kunne give mening i virksomhedernes dagligdag. Britt tog derfor udgangspunkt i virksomhedernes ønsker og behov og prioriterede og udbød kurser, workshops og dagsprogrammer, som alle havde stor mødedeltagelse.

Overvældende interesse og deltagelse i aktiviteterne samt stor tilfredshed med indholdet og flotte deltagerevalueringer på udbytte og effekt for den enkelte deltager eller virksomhed, er blot nogle af de resultater, ErhvervsturismeAkademiet kom i mål med.

Projektassistent Lars Rungø
Forud for projektet arbejdede Lars hos VisitAarhus og var en del af teamet, som optimerede samt opbyggede VisitAarhus’ nye hjemmeside, som blev lanceret i december 2012. Lars er uddannet cand. ling. merc. i engelsk med fokus på international markedskommunikation og PR. Lars har i de 2 år ErhvervsturismeAkademiet har haft aktiviteter varetaget opbygning og vedligeholdelse af projektets hjemmeside, nyhedsbreve samt kursusadministration.

Projektet har kørt i lidt over to år fra sept. 2012 – dec. 2014.

Her på siden www.erhvervsturismeakademiet.dk kan du læse meget mere om projektet, de afholdte aktiviteter, resultater og også frit downloade nogle af de værktøjer, som blev udviklet i forløbet. Har du andre spørgsmål kan du kontakte VisitAarhus på info@visitaarhus.com.

Del denne side

Logostreg-BR+ Competence

  ErhvervsturismeAkademiet logo VisitAarhus logo VisitHerning logo Region Midtjylland Den Europæiske Socialfond logo Det Professionelle Turisterhverv logo
ErhvervsturismeAkademiet

Forside: ErhvervsturismeAkademiet

 

 

 

Brochure om Erhvervsturisme Akademiet