Har du brug for frivillige ReThinkers?

Du er altid velkommen til at rette henvendelser til os på rethinkers@visitaarhus.comhvis du overvejer at knytte frivillige til dit arrangement eller ønsker at få spredt budskabet til potentielt flere frivillige.

Der vil naturligvis være opgaver, som vi ikke kan eller ikke ønsker at tilbyde til vores frivillige ReThinkers – men vi ønsker altid at indgå i en god dialog om opgaverne, så vi kan tilbyde de frivillige aktive, meningsfulde og spændende opgaver.

Hvad er godt at overveje, når du har brug for hjælp fra frivillige?

 • Hvad er opgaven? Det kan være en god tommelfinger-regel at tage udgangspunkt i ,hvad du selv ville stille op til som frivillig.
 • Det er vigtigt, at blive klar på det reelle behov (husk det kan være slemt at have for få, men også for mange frivillige tilknyttet)?
 • Hvad har de frivillige brug for at vide på forhånd, så de har mulighed for at gennemskue om opgaven er noget for dem?
 • Hvad skal beskrives, for at den, der skal annoncere opgaven, kan skrive et spændende opslag, som vækker de frivilliges interesse? Mere viden gør det nemmere at beskrive opgaven på en interessant måde. Tilhørende foto/illustration er alfa og omega!
 • Er der evt. en eller flere samarbejdspartnere, som har brug for særlig viden om opgaven?
 • Det er dig som arrangør, der har ansvaret for de frivillige under afviklingen, og som arrangør har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, der dækker de frivillige i arbejde.

 

Husk – følgende vil altid være gældende:

 • Arrangøren har ansvaret for de frivillige under afviklingen, og som arrangør har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, der dækker de frivillige i arbejde.
 • Arrangøren har ansvaret for at gældende regler overholdes i forhold til de opgaver, som de frivillige sættes til at udføre: feks. i forbindelse med persontransport/erhvervskørsel og madhåndtering etc.
 • Arrangøren har pligt til at orientere de frivillige om evt. beredskabsplanerne for afviklingen af eventet.
 • Arrangøren kan ikke pålægge de frivillige andre opgaver og andre arbejdstider end dem, de har meldt sig til.
 • Det er arrangør som har ansvaret for at indhente eventuelle børneattester.
 • Arrangørerne anfører som samarbejdspartner i relevant markedsføringsmateriale, trykte programmer, hjemmeside med mere efter aftale.

 

Grundlag for rekruttering af frivillige Rethinkers

ReThinker Nyhedsbrev

Arrangør sender tekst (ml. 700-1.000 tegn m. mellemrum) + foto i bredformat og den nødvendige tilladelse til at benytte foto. Vi forbeholder os ret til at omformulere og rette til så sproget/tonen passer til ReThinker Nyhedsbrevene

ReThinker SpeedMeeting

Nærmere info oplyses hvis aktuelt

ReThinker Facebook-gruppe

 

Denne liste kan være en hjælp til at få beskrevet det der er vigtigt for opgaven

 • Navn på event, arrangement,
 • Kontaktperson - E-mail/mobil
 • Opgave(r)/funktion(er)
  Opgavebeskrivelse – hvad går opgaven ud på? Hvorfor skal du have hjælp?

 

 • Antal ReThinkere/frivillige (tommelfingerregel er 4 timers vagter)
 • Hvornår, tidsplan (angiv dit bedste bud op datoer, tidsrum og antal på vagt)
 • De frivilliges kontaktperson (E-mail/mobil) – hvis det er en anden end ovenfor
 • Mødested? Hvor skal de frivillige møde? Evt. flere lokationer – husk der skal altid være en person til at tage imod de frivillige og sætte dem i gang med opgaverne. Der er ofte brug for garderobe og et pauseområde
 • Kompetencer – hvad skal den frivillige kunne? Ex. kørekort, praktisk, IT, kreativ, værtsopgaver, organisatoriske evner ect.
 • Opgaver, mål og ansvar
 • Sprogkundskaber Dansk, engelsk eller andre sprogkundskaber – skriv gerne hvis internationale frivillige er velkomne
 • Særlig information til frivilligkoordinator/samarbejdspartner 
 • Praktisk information - Forplejning, pauser, pauserum, briefe og oplæring, garderobe forhold, navneskilte osv.
 • Tøj - Er der særlig beklædning – til låns eller ejendom
 • Andet-  Krav om børneattest, førstehjælps-kursus eller andet?

Arrangør og VisitAarhus ReThinkers er evt. i løbende dialog, hvis det skønnes nødvendigt at øge synligheden for denne formidling af opgaver for evt. at tiltrække flere frivillige ReThinkers til opgaven.

I forbindelse med afviklingen af arrangementet sørger arrangør for introduktion til opgaverne, mødested, forplejning og, hvad der ellers måtte skønnes for nødvendigt, for at de frivillige har en god og positiv oplevelse.

Del denne side