Indgå som Forretningspartner med VisitAarhus

Forretningspartner

Bliv Forretningspartner og gør forretning med byens mange danske og internationale gæster!

Aarhus er som destination og brand godt i gang med at slå igennem på det internationale marked. Det giver os i fællesskab en rigtig stærk platform for at arbejde med tiltrækning af endnu flere gæster til byen – både erhvervsturister, storbyturister og krydstogtsturister.

Som Forretningspartner samarbejder vi om at styrke din virksomhed ift. byens turismemæssige forretning: erhvervsturisme, storbyturisme og krydstogtsturisme.

Partnermedlemsskabet giver værdi for attraktioner, hoteller, mødeudbydere, PCO’er, eventarrangører, butikker og transportvirksomheder

 

Forretningspartner-pakken inklusiv:

 

  • Nyhedsbreve - kommunikation direkte til kunder og samarbejdspartnere 
  • ”Keep Business in Aarhus” - opsøgende salgsarbejde på det danske mødemarked
  • Tiltrækning af internationale møder og kongresser
  • 5-7 netværksmøder inden for erhvervsturisme
  • Synlighed på venuefinder.dk og uk.venuefinder.dk
  • Salg af tilbud på oplevelser og overnatninger på go.bookAarhus.com 
  • Presse 
  • Partner i AarhusCARD 
  • Microsite på VisitAarhus digitale platforme

 


Læs mere om, hvad Forretningspartnerpakken indeholder her


 

Tilkøb:

Del denne side

      Partner hos VisitAarhus       
      Strategisk VIPpartner       

Vi støtter også turismen i Aarhus

Er din virksomhed og dine produkter ikke direkte målrettet turismen i Aarhus, kan du ogå være med til at løfte byen og området som turistdestination både nationalt og internationalt.

Kontakt os for nærmere oplysniger

Follow us on LinkedIn

linkedin.com/company/visitaarhus