TripAdvisor håndbog

Bliv professionel på TripAdvisor håndbog

Professionaliser din indsats på TripAdvisor
ErhvervsturismeAkademiet har udgivet en håndbog, der er udviklet i samarbejde med Seismonaut sideløbende med en række kursustilbud, som fokuserer på at give attraktioner, restauranter og overnatningssteder en professionel tilstedeværelse på TripAdvisor. Bogen er tænkt som et praktisk redskab i dagligdagen i arbejdet med at håndtere anmeldelser og gøre sin virksomhed mere attraktiv.

Brug dine gæsters holdninger til din fordel
Håndbogen hjælper dig til en aktiv tilstedeværelse på platformen TripAdvisor, og giver dig mulighed for at have en stærk føling med dine gæster og følge op på deres feedback, hvilket i sidste ende gør dit produkt endnu bedre over for nuværende og potentielle kunder. Ved hjælp af denne bog, får du praktiske redskaber til at forbedre de ovennævnte parametre. For de personer som i løbet af 2014 har deltaget på TripAdvisor-kurserne er bogen også et godt repetitions- og opslagsværk.

ErhvervsturismeAkademiet
ErhvervsturismeAkademiet var en af indsatserne i VisitAarhus´og VisitHernings arbejde med at øge væksten i erhvervsturismen i Region Midtjylland. Vores målsætning var at tilbyde relevante udviklingsforløb og workshops og dermed støtte op om tilførsel af nye kompetencer. Det er væsentligt for alle aktører at skabe klarere kommunikation, målrettet markedsføring og øget salg og vi håber at denne håndbog kan være et godt skridt og medvirken på vej mod målet.

Del denne side

Download Bliv professionel på TripAdvisor her
Hvem henvender bogen sig til?

Bogen er udarbejdet som værktøj og inspiration og er specifikt målrettet til attraktioner, restauranter og overnatningssteder.

Hvorfor skal du være aktiv på TripAdvisor?

Dine gæster bruger i stigende grad TripAdvisor til at søge information før, under og efter rejsen. Platformen giver dig derfor en unik mulighed for direkte dialog med kunden, som kan forbedre din virksomheds service og produkt.