Bliv professionel på TripAdvisor

Bliv professionel på TripAdvisor

Opnåede resultater i "Bliv professionel på TripAdvisor"
I forløbet som fokuserede på Region Midtjylland opnåede de deltagende virksomheder en stigning i anmeldelser på 40% fra 2013 til 2014. 

Formålet med forløbet
Formålet med dette forløb er at gøre erhvervsturismeaktører opmærksomme på, hvad en bevidst tilstedeværelse på TripAdvisor kan betyde. TripAdvisor er et rejsewebsite med 260 millioner unikke månedlige besøg og mere end 125 millioner brugeranmeldelser, og bliver brugt af mange som primær inspiration på rejsen. Derfor er potentialet enormt.

Forløbet tager udgangspunkt i at styrke overnatningssteder, restauranter og attraktioner i hele Region Midtjylland.

For at deltage i forløbets kurser er der opstillet nogle krav i forbindelse med din virksomheds profil på TripAdvisor. Du kan læse nærmere om disse nedenfor.

Deltag i to målrettede halvdags kurser
Kurserne er specifikt målrettet overnatningssteder, restauranter og attraktioner og består af to dele.

Del 1 - Her kommer der blandt andet fokus på hvordan din virksomhed håndterer gode og dårlige brugeranmeldelser, og hvordan du kan styrke din virksomheds profil.

Del 2 - Hvordan kan du bruge anmeldelser i din markedsføring, og hvordan kan din virksomhed bruge TripAdvisor anmeldelser til at få forbedret sin service og sit produkt. Der bliver også samlet op på erfaringer fra mellem del 1 og 2. 

Det er et krav før kursusdagene starter at virksomheden:
• Er oprettet som virksomhed på TripAdvisor
• Har gjort krav på virksomhedens profil
• Har udfyldt de mest grundlæggende informationer om virksomheden
• Har styr på login, samt at navigere på TripAdvisor.

Hvem kan deltage?
Workshop og kurser er målrettet den ansvarlige medarbejder eller leder, som i dagligdagen kommer til at håndtere virksomhedens profil på TripAdvisor.

Alle aktiviteter i kursusrækken er udviklet i samarbejde med Seismonaut.

Del denne side

ErhvervsturismeAkademiet

Forside: ErhvervsturismeAkademiet

 

 

 

Kursusinvitation for forløbet
Udtalelse om Bliv Professionel på TripAdvisor

"Tripadvisor kurset er meget godt, konkret og effektivt. Undervisere er super gode til at hjælpe en igennem alle faser og der er konkrete resultater med det samme."

Joseph Berg , DGI Huset Herning

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørerende ErhvervsturismeAkademiet, kan du kontakte VisitAarhus på info@visitaarhus.com.