Betingelser for gratis deltagelse i Strategiværksted

Betingelser for gratis deltagelse i Strategiværksted

ErhvervsturismeAkademiet er bl.a. støttet af Den Europæiske Socialfond hvilket gør at aktiviteternes faglige/kompetencegivende indhold er gratis at deltage i.

Til gengæld er der nogle retningslinjer og oplysninger, som deltagerne og dennes virksomhed skal indvillige i at levere.

Depositum

I forbindelse med det pågældende kursus skal der lægges et depositum, da tilmeldingen bliver betragtet som bindende. Senest 2 uger før forløbets start, indbetales kr. 4500,– som depositum. Beløbet refunderes igen ved gennemført forløb. Ved afbud senere end 14 dage før forløbets start eller undervejs i forløbet refunderes depositum ikke.

Deltageren/virksomheden skal:

  • Udfylde en skriftlig aftale om deltagelse
    (Deltager- og partnerskabserklæring)
  • Aflevere dokumentation for timeforbrug
    (underskrive deltagerprotokol)
  • Udfylde og aflevere startskema ved en aktivitetsstart og ophørsskema ved aktivitets afslutning herunder cpr.nr. og privatadresse
  • Indsende lønseddel til projektsekretariatet, for den/de måneder, hvor du har deltaget i en aktivitet
  • Udfylde øvrige erklæringer og spørgeskemaer, der måtte være nødvendige for projektets finansiering
 
Materialet vil blive udleveret i forbindelse med tilmelding og deltagelse på et kursus eller workshop. Al dokumentation bliver naturligvis håndteret af projektadministrationen med største fortrolighed.
 
Ved spørgsmål hertil kontakt venligst
ErhvervsturismeAkademiet
Britt Hoffmann
2090 7878

Del denne side

ErhvervsturismeAkademiet

Forside: ErhvervsturismeAkademiet

 

 

 

Strategiværksted

Strategiværksted ErhevrvsturismeAkademiet

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørerende ErhvervsturismeAkademiet, kan du kontakte VisitAarhus på info@visitaarhus.com.