Betingelser for gratis deltagelse i power-seminar

Betingelser for gratis deltagelse i Power-seminar om Netværk

ErhvervsturismeAkademiet er bl.a. støttet af Den Europæiske Socialfond hvilket gør at aktiviteternes faglige/kompetencegivende indhold er gratis at deltage i.

Til gengæld er der nogle retningslinjer og oplysninger, som deltagerne og dennes virksomhed skal indvillige i at levere.

Deltageren/virksomheden skal:

  • Udfylde en skriftlig aftale om deltagelse
    (Deltager- og partnerskabserklæring)
  • Underskrive deltagerprotokol ved fremmøde
  • Udfylde og aflevere startskema ved en aktivitetsstart og ophørsskema ved aktivitets afslutning herunder cpr.nr. og privatadresse
  • Udfylde øvrige erklæringer og spørgeskemaer, der måtte være nødvendige for projektets finansiering
 
Materialet vil blive udleveret i forbindelse med tilmelding og deltagelse på et kursus eller workshop. Al dokumentation bliver naturligvis håndteret af projektadministrationen med største fortrolighed.
 
Ved spørgsmål hertil kontakt venligst
ErhvervsturismeAkademiet
Britt Hoffmann
2090 7878

Del denne side

ErhvervsturismeAkademiet

Forside: ErhvervsturismeAkademiet

 

 

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørerende ErhvervsturismeAkademiet, kan du kontakte VisitAarhus på info@visitaarhus.com.