Betingelser for gratis deltagelse

Betingelser for gratis deltagelse

ErhvervsturismeAkademiet er bl.a. støttet af Den Europæiske Socialfond hvilket gør at aktiviteternes faglige/kompetencegivende indhold er gratis at deltage i.

Til gengæld er der nogle retningslinjer og oplysninger, som deltagerne og dennes virksomhed skal indvillige i at levere.

Vi bestræber os på at holde deltagerbetaling på et minimum. Ved eksempelvis nogle længerevarende forløb, kan der blive tale om betaling for logi og forplejning direkte på kursusstedet. Dette oplyses i forbindelse med de enkelte kursustilbud. 

Deltageren/virksomheden skal:

  • Udfylde en skriftlig aftale om deltagelse
    (Deltager- og partnerskabserklæring)
  • Aflevere dokumentation for timeforbrug
    (underskrive deltagerprotokol)
  • Udfylde og aflevere startskema ved en aktivitetsstart og ophørsskema ved aktivitets afslutning herunder cpr.nr. og privatadresse
  • Indsende lønseddel til projektsekretariatet, for den/de måneder, hvor du har deltaget i en aktivitet
  • Udfylde øvrige erklæringer og spørgeskemaer, der måtte være nødvendige for projektets finansiering
 
Materialet vil blive udleveret i forbindelse med tilmelding og deltagelse på et kursus eller workshop. Al dokumentation bliver naturligvis håndteret af projektadministrationen med største fortrolighed.
 
Ved spørgsmål hertil kontakt venligst
ErhvervsturismeAkademiet
Britt Hoffmann
2090 7878

Del denne side

ErhvervsturismeAkademiet

Forside: ErhvervsturismeAkademiet

 

 

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørerende ErhvervsturismeAkademiet, kan du kontakte VisitAarhus på info@visitaarhus.com.