Aarhus på TripAdvisor - Morgenmøde

Aarhus på TripAdvisor
Formålet med dette forløb er at gøre erhvervsturismeaktører opmærksom på, hvad et strategisk og målrettet brug af TripAdvisor kan betyde. TripAdvisor er et rejsewebsite med 260 millioner unikke månedlige besøg og mere end 125 millioner brugeranmeldelser, og bliver brugt af mange som primær inspiration på rejsen. Derfor er potentialet enormt.

Morgenmøde i Aarhus
29. januar inviterede vi inden for til morgenmøde på Aarhus Scandic City, for at gære opmærksom på potentialet ved at have en aktiv profil på TripAdvisor. Formålet med morgenmødet var også at understrege hvad Aarhus kan opnå, ved at vi arbejder sammen og skaber gode og troværdige profiler på platformen. På mødet var der oplæg fra Seismonaut, TripAdvisor og Rod Larham fra The Grove hotellet uden for London.

Morgenmødet var målrettet ledere og direktører samt ansvarlige medarbejdere for sociale platforme fra den aarhusianske turismebranche, der arbejder med erhvervsturisme. Der var 55 deltagere fra bl.a. overnatningssteder, restauranter og attraktioner i Aarhus.

Alle aktiviteter i kursusrækken er udviklet i samarbejde med Seismonaut.

Del denne side

ErhvervsturismeAkademiet

Forside: ErhvervsturismeAkademiet

 

 

 

Kursusinvitation i PDF-format

Kursusinvitation Aarhus på TripAdvisor

Kursusaktiviteter

Datoer

Morgenmøde
29. januar 9.00 - 11.30

Åben workshop - Kom godt i gang på TripAdvisor
6. februar 13.00-14.30 og 14.30-16.00

For overnatningssteder
Del 1: 21. marts 9.00-13.00
Del 2:6. maj 12.00-16.00 

For restauranter
Del 1: 19 marts 9.00-13.00
Del 2: 7. maj 12.00-16.00

For attraktioner
Del 1: 20. marts 9.00-13.00
Del 2: 8. maj 12.00-16.00

Kurser i Herning - foråret 2014
For turismevirksomheder i den øvrige midtjyske region

Del 1: 25. marts 9.00-13.00
Del 2: 13. maj 9.00-13.00 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørerende ErhvervsturismeAkademiet, kan du kontakte VisitAarhus på info@visitaarhus.com.