Aarhus på TripAdvisor

Opnåede resultater i "Aarhus på TripAdvisor"
Det var erklærede mål for forløbet med TripAdvisor at Aarhus skulle i top 10 over mest populære rejsemål i Danmark, blive det mest populære rejsemål i Danmark samt opnået stigende antal brugeranmeldelser.

  • Aarhus er nu nr. 4 som det mest populære rejsemål i Danmark, og har dermed rykket ind i top 10.
  • Aarhus er det mest populære rejsemål i Jylland
  • Aarhus har på et år forøget tallet af anmeldelser fra 5.201 til 7.387.
Formålet med forløbet

Formålet med dette forløb er at gøre erhvervsturismeaktører opmærksomme på, hvad en bevidst tilstedeværelse på TripAdvisor kan betyde. TripAdvisor er et rejsewebsite med 260 millioner unikke månedlige besøg og mere end 125 millioner brugeranmeldelser, og bliver brugt af mange som primær inspiration på rejsen. Derfor er potentialet enormt.

Deltag i to målrettede halvdags kurser
Kurserne er specifikt målrettet overnatningssteder, restauranter og attraktioner og består af to dele.

Del 1 - Her kommer der blandt andet fokus på hvordan din virksomhed håndterer gode og dårlige brugeranmeldelser, og hvordan du kan styrke din virksomheds profil.

Del 2 - Hvordan kan du bruge anmeldelser i din markedsføring, og hvordan kan din virksomhed bruge TripAdvisor anmeldelser til at få forbedret sin service og sit produkt. Der bliver også samlet op på erfaringer fra mellem del 1 og 2. 

Hvem kan deltage?
Kurser er målrettet den ansvarlige medarbejder eller leder, som i dagligdagen kommer til at håndtere virksomhedens profil på TripAdvisor.

Morgenmødet, som blev afholdt 29. januar, fungerede som en introduktion til forløbet og understregede målsætningen om at gøre Aarhus til en af de stærkeste destinationer inden for gæsteservice - både fysisk og digitalt.

I forløbet har der også været afholdt workshops, som kunne hjælpe virksomhederne med at få styr på deres respektive profil på TripAdvisor og kende platformen forud for de to kursusdage.

Alle aktiviteter i kursusrækken er udviklet i samarbejde med Seismonaut.

Se kursusinvitation for forløbet her (PDF-format)

Del denne side

ErhvervsturismeAkademiet

Forside: ErhvervsturismeAkademiet

 

 

 

Video om effekterne af Aarhus på TripAdvisor

Udtalelse om Aarhus på TripAdvisor

”Tivoli Friheden har sat en person til aktivt at holde øje med anmeldelser på TripAdvisor, og svare på disse anmeldelser.

Vi har synliggjort over for hjemmesidebesøgende, nyhedsbrevsmodtagere og Facebook at Friheden er på TripAdvisor, op opfordrer besøgende i parken til at dele deres oplevelser”.

Nikolai Milman, Tivoli Friheden

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørerende ErhvervsturismeAkademiet, kan du kontakte VisitAarhus på info@visitaarhus.com.